CHMELOVÁ, Věra. Příprava skladeb na skladatelskou soutěž. In Kolektiv autorů. Podněty k didaktikám pro práci s žáky s SVP v uměleckém vzdělávání. Hudební obor. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. "D-66" - "D-74", 9 s. ISBN 978-80-261-0916-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příprava skladeb na skladatelskou soutěž
Název anglicky The Preparation of the Music Compositions to the Composer´s Competition
Autoři CHMELOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Plzeň, Podněty k didaktikám pro práci s žáky s SVP v uměleckém vzdělávání. Hudební obor. od s. "D-66" - "D-74", 9 s. 2020.
Nakladatel Západočeská univerzita v Plzni
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Podněty k didaktikám
Organizační jednotka Hudební fakulta
ISBN 978-80-261-0916-7
Klíčová slova anglicky composition; elementary music school; competition; motivation; idea; tempo´s and expressional´s signs; dynamics; articulation; work with a motive; accompaniment; music form; common mistakes
Změnil Změnil: PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D., učo 5794. Změněno: 23. 4. 2021 17:39.
Anotace
Článek je zaměřen na přípravu žáků základních uměleckých škol na skladatelské soutěže. Příprava zahrnuje motivaci žáků, výběr hudebních nástrojů a hudební formy, tvorbu motivu a práci s motivem, tvorbu doprovodu a doplnění dalších hudebních označení.
Anotace anglicky
The article is focused on the preparation of music students from elementary music schools to the composers´ competitions. The preparation includes the motivation of the students, the choice of music instruments and music form, creation of the motive and work with the motive, creation of a music accompaniment and addition of the other music marking.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 14:19