DUCHOŇOVÁ, Katarína. Osobnost Břetislava Bakaly. In Jindřiška Bártová. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. Brno: JAMU, 2020. s. 75-97. ISBN 978-80-7460-176-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osobnost Břetislava Bakaly
Název anglicky Personality of Břetislav Bakala
Autoři DUCHOŇOVÁ, Katarína (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Brno, Osobnosti Hudební fakulty JAMU II, od s. 75-97, 23 s. 2020.
Nakladatel JAMU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Hudební fakulta
ISBN 978-80-7460-176-7
Klíčová slova anglicky Břetislav Bakala; Leoš Janáček; conductor; Brno Philharmonic
Změnil Změnil: PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D., učo 5794. Změněno: 19. 2. 2021 21:06.
Anotace
Kapitola se věnuje osobnosti Břetislava Bakaly. Přibližuje jeho vztah s Leošem Janáčkem, jakož i Bakalovou zásluhu na uvádění jeho děl. Představuje dirigentskou osobnost Bakaly očima jeho současníků (Vítězslav Novák, Vladimír Helfert, Hynek Kašlík, Jiří Beneš, František Jílek). Bakalova podpora tehdejší mladé generace skladatelů a interpretů spočívala hlavně v uvádění premiér, obsazování mladých interpretů v Symfonickém orchestru brněnského rozhlasu a pedagogickém působení na Hudební fakultě JAMU (František Kopečný, Radomil Eliška). Závěr kapitoly se věnuje participaci Břetislava Bakaly při založení Státní filharmonie Brno a jeho působení v tomto orchestru v pozici šéfdirigenta až do jeho smrti v roce 1958.
Anotace anglicky
The chapter deals with the personality of Břetislav Bakala. It describes his relationship with Leoš Janáček, as well as Bakal's contribution to the presentation of his works. It represents Bakala as the conductor through the eyes of his contemporaries (Vítězslav Novák, Vladimír Helfert, Hynek Kašlík, Jiří Beneš, František Jílek). Bakal's support of the then young generation of composers and performers consisted mainly of staging premieres, casting young performers in the Brno Radio Symphony Orchestra and teaching at the JAMU Faculty of Music (František Kopečný, Radomil Eliška). The conclusion of the chapter deals with the participation of Břetislav Bakala in the founding of the Brno State Philharmonic and his work in this orchestra in the position of chief conductor until his death in 1958.
VytisknoutZobrazeno: 30. 7. 2021 11:31