OTTOVÁ, Markéta. Svatební košile Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka a Bohuslava Martinů: Komparativní analýza. JAMUSICA. 2019, roč. 2019, 1-2, s. 43-51. ISSN 2694-7579.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Svatební košile Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka a Bohuslava Martinů: Komparativní analýza
Název anglicky The Spectre's Bride by Antonín Dvořák, Vítězslav Novák and Bohuslav Martinů: Comparative analysis
Autoři OTTOVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání JAMUSICA, 2019, 2694-7579.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Hudební fakulta
Klíčová slova česky Svatební košile, kantáta, hudební analýza, komparace, vokálně-instrumentální hudba
Klíčová slova anglicky The Spectre’s Bride; cantata; musical analysis; comparison; vocal-instrumental music
Změnil Změnil: PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D., učo 5794. Změněno: 24. 3. 2021 23:03.
Anotace
Příspěvek se zabývá třemi kantátami s názvem Svatební košile českých skladatelů Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka a Bohuslava Martinů. Po prozkoumání teoretického a historického pozadí uvedených skladeb byla provedena komplexní hudební analýza každé ze skladeb, která odhalila určité skladebné principy, které skladatelé zvolili pro tento typ kompozice. Výsledky analýzy byly shrnuty v komparační části práce. Komparační analýza odhaluje shodné momenty i zásadní rozdíly v přístupu skladatelů k totožnému námětu, a to v oblasti slohu, kompozičních technik a hudební formy, věrnosti textové předloze, délky skladby, instrumentace, vokálního obsazení a rozdělení rolí, sémiotických aspektech díla i popularity.
Anotace anglicky
The paper deals with three cantatas called The Spectre’s Bride composed by Czech composers Antonín Dvořák, Vítězslav Novák and Bohuslav Martinů. After a brief survey of the theoretical and historical background the complex musical analysis of each piece was carried out. It discovered certain compositional principles chosen by each composer for this type of composition. The outcomes of the analysis were summarized in the comparative chapter. The comparative analysis reveals the correspondences and contrasts of the compositions in many aspects (e.g. style, composition methods and musical form, arrangements of the poem, length of the piece, instrumentation and performing forces, semiotic aspects and popularity).
VytisknoutZobrazeno: 2. 2. 2023 08:19