SVOBODOVÁ, Daniela. Digital transformation of cultural institutions and impact of digitalization to the audience development. In DOKTORANDSKÁ KONFERENCE HUDEBNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ, 2020. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Digital transformation of cultural institutions and impact of digitalization to the audience development
Název česky Digitalizace kulturních institucí a její vliv na rozvoj práce s publikem
Autoři SVOBODOVÁ, Daniela.
Vydání DOKTORANDSKÁ KONFERENCE HUDEBNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ, 2020, 2020.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Mezinárodní doktorandská konference HF JAMU
Organizační jednotka Hudební fakulta
Klíčová slova česky digitalizace, kulturní instituce, orchestr, opera, publikum
Klíčová slova anglicky digitalization, cultural institutions, orchestra, opera, audience
Změnil Změnil: PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D., učo 5794. Změněno: 30. 4. 2021 16:15.
Anotace česky
Prezentace výzkumného záměru disertační práce, která se bude zabývat digitalizací kulturních institucí se zaměřením na symfonické orchestry a operní domy. Důraz práce bude kladen na nové formy distribuce živého umění s přihlédnutím na celkový proces digitalizace ve všech oblastech řízení těchto institucí.
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2023 05:39