KONÝVKOVÁ, Tereza. Fenomenální tělo jako prostředek performativního utváření skutečnosti. In Workshop Performance/performativita. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fenomenální tělo jako prostředek performativního utváření skutečnosti
Autoři KONÝVKOVÁ, Tereza.
Vydání Workshop Performance/performativita, 2019.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Webová stránka s informacemi o workshopu pořádáném Centrem pro výzkum performativity a Katedrou divadelních studií FF MU
Organizační jednotka Divadelní fakulta
Klíčová slova anglicky Sokol movement; performativity; performance; phenomenal body
Změnil Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 19. 4. 2020 14:41.
Anotace
Divadelní teoretička a historička Erika Fischer –Lichte ve své monografii Estetika performativity definuje dva základní typy performativních těl: tělo fenomenální a tělo sémiotické. Jejich vzájemná korelace pak v performanci spolu s dalšími typy materiálnosti (jako prostorovost, zvukovost a časovost) utváří specifický význam, sledovaný diváky na dvou úrovních: v úrovni prézentnosti (formované fenomenálním tělem) a reprezentace (formované tělem sémiotickým). Nastíněný koncept konstituování významu aplikuji na performance sokolského hnutí, jejichž prostřednictvím byla v tělech a těly aktérů a diváků utvářena národní identita. Jakou funkci při tvorbě významu takových událostí zastávalo především fenomenální tělo, bylo stěžejní otázkou příspěvku.
VytisknoutZobrazeno: 9. 7. 2020 17:07