PREKOVÁ, Jana. Portrait of Josef Svoboda in Sevilla. In Svoboda Days, konference Escuela Superior De Arte Dramático de Sevilla. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Portrait of Josef Svoboda in Sevilla
Authors PREKOVÁ, Jana.
Edition Svoboda Days, konference Escuela Superior De Arte Dramático de Sevilla, 2019.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Theatre
Keywords in English Josef Svoboda; scenography; Sevilla
Changed by Changed by: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Changed: 11/4/2020 22:06.
Abstract
Prezentace na Svoboda Days (akce konaná v rámci konference ESAD v Seville) v Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, jejíž náplní byla prezentace scénografa Jiřího Svobody a kulatý stůl zabývající se jeho působením v Seville. Diskutujícími byli: Jana Preková a Marie Jirásková (Divadelní fakulta JAMU), José Luis Castro, Gregor Acuña-Pohl a Boris Micka (pedagogové Escuela Superior De Arte Dramático de Sevilla) a Christine Richier (ENSAT Lyon). Moderátorem byl Ángel Martínez Roger (profesor RESAD-Madrid, kurátor španělské reprezentace na PQ 2019 v Praze a autor poslední výstavy Josefa Svobody, která se konala ve Španělsku).
PrintDisplayed: 11/8/2020 05:29