HANÁKOVÁ, Klára. Zdeněk Pospíšil ve švýcarském exilu. In Perspektivy teatrologie 3. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zdeněk Pospíšil ve švýcarském exilu
Název česky Zdeněk Pospíšil ve švýcarském exilu
Název anglicky Zdeněk Pospíšil in the Exile in Switzerland
Autoři HANÁKOVÁ, Klára.
Vydání Perspektivy teatrologie 3, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Divadelní fakulta
Klíčová slova anglicky director Zdeněk Pospíšil; Czech theatre; theatrical work; ensembles; Swiss exile; 1980–1989; Greece; France
Změnil Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 6. 4. 2020 18:23.
Anotace
Příspěvek seznámí posluchače s právě probíhajícím výzkumem, jehož výsledkem bude monografie věnovaná režisérovi Zdeňku Pospíšilovi, jednomu z nejvýznamnějších představitelů českého studiového a alternativního divadla 70. let 20. století. Konkrétně se bude soustředit na jeho téměř neznámou činnost ve švýcarském exilu v letech 1980–1989, kdy se Pospíšil snažil v odlišném systému švýcarského divadelnictví ve své divadelní práci pokračovat založením vlastních souborů, zmíněny budou i pohostinské režie v Řecku a ve Francii. Zároveň upozorní i na některá specifika, která tento druh výzkumu přináší.
Anotace anglicky
The paper introduces the audience to the research underway, the result of which there will be a monograph dedicated to the director Zdeněk Pospíšil, one of the most important representatives of the Czech studio and alternative theatres of the 1970s in the 20. century. In particular, it will focus on his almost unknown activity in Swiss exile from 1980 to 1989, when Pospíšil tried to continue his theatrical work in a different system of Swiss theatre by establishing his own ensembles, and the hospitality in Greece and France. At the same time, it also points out some specificities that this type of research brings.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2024 12:25