HLAVICA, Marek. Cena Josefa Škvoreckého za mimořádné literární dílo v oboru audiovizuální tvorby (Trilobit 2019). Český filmový a televizní svaz FITES, 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cena Josefa Škvoreckého za mimořádné literární dílo v oboru audiovizuální tvorby (Trilobit 2019)
Authors HLAVICA, Marek.
Edition 2019.
Publisher Český filmový a televizní svaz FITES
Other information
Type of outcome Scientific or artistic work award
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Seznam ocenění - Trilobit 2019
Organization unit Theatre Faculty
Keywords (in Czech) Cena Josefa Škvoreckého, Český filmový a televizní svaz FITES, Československá televize, audiovizuální tvorba
Changed by Changed by: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D., učo 5202. Changed: 18/3/2020 12:33.
Abstract
Zdůvodnění ocenění: "Kniha podrobně mapuje programový odkaz hrané televizní tvorby v Ostravě, navazuje na obdobnou studii autora o brněnské dramatické televizní tvorbě a je výjimečná nejen šíří záběru – autor v ní zmiňuje na šest set odvysílaných pořadů – ale především fundovaným historiografickým zpracováním, které je cenným svědectvím i anatomií tehdejší tvorby i doby." Ceny Trilobit patří společně s Českým lvem a Cenami filmové kritiky k nejvýznamnějším národním oceněním v oblasti audiovizuální tvorby a poprvé byly uděleny již v roce 1966, což z nich činí naše nejstarší ocenění v tomto oboru.
PrintDisplayed: 3/12/2022 06:24