SATKOVÁ, Naďa and Klára ŠKROBÁNKOVÁ. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. ISBN 978-80-7460-139-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přednášky o divadle a umění 2
Authors SATKOVÁ, Naďa and Klára ŠKROBÁNKOVÁ.
Edition Brno, 2018.
Publisher JAMU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editorship of professional books
Field of Study 60403 Performing arts studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Theatre
ISBN 978-80-7460-139-2
Keywords (in Czech) divadlo; režie; dramaturgie; herectví; scénografie; manažerství; média
Keywords in English theatre; theatre directing; theatre dramaturgy; acting; scenography; theatre management; media
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Naďa Satková, Ph.D., učo 12883. Changed: 3. 2. 2020 14:35.
Abstract
Sborník zahrnuje přednášky, které zazněly při habilitačních a profesorských řízeních na DF JAMU od 1. července 2007 do 31. srpna 2018. Publikace navazuje na první díl vydaný v roce 2007. Přednášky jsou rozčleněny do sedmi tematických oddílů: myšlení o divadle, režie a dramaturgie, herectví, scénografie, pohyb a hlas, manažerství, média. Vnitřní řazení v oddílech respektuje chronologii, v níž byly přednášky proneseny. Stejně jako tomu bylo u prvního dílu, i nyní bylo v maximální míře přihlédnuto k tomu, že dané texty vznikaly ve velkém časovém rozmezí a od dob proslovení přednášek se mohly některé věci změnit, byly publikovány nové poznatky, a některá tvrzení zde publikovaných přednášek se proto mohou zdát poněkud obsoletní. Cílem této knihy však není předložit poznatky tak, jak se jeví v době publikace tohoto sborníku, ale představit přemýšlení o divadle v konkrétních okamžicích více než desetiletí, ve kterém byly pronášeny předkládané přednášky.
PrintDisplayed: 6. 12. 2021 18:02