PROKEŠ, Martin. O zřízení JAMU a zřízení, zrušení a obnovení jejích fakult. In Vilém Knoll. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 241-251. ISBN 978-80-7380-711-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název O zřízení JAMU a zřízení, zrušení a obnovení jejích fakult
Název anglicky Establishment of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno And Its Faculties
Autoři PROKEŠ, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Plzeň, Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. od s. 241-251, 11 s. 2018.
Nakladatel Aleš Čeněk
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Divadelní fakulta
ISBN 978-80-7380-711-5
Klíčová slova česky unierzita; faculta; zřízení
Klíčová slova anglicky university; faculty; establishment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 24. 4. 2019 15:38.
Anotace
Příspěvek je pokusem odpovědět na prima facie jednoduchou otázku, kdy vznikla JAMU jako právnická osoba zřizovaná zákonem a její fakulty. Odpověď na uvedenou otázku vyžaduje práci s právními předpisy od roku 1850 a vyřešení několika problémů (kdy počínal studijní rok, recepce práva, publikace zákona po stanoveném dni účinnosti, publikace prováděcího předpisu po zániku zmocnění k jeho vydání). Dle názoru autora JAMU vznikla 13.10.1947 a její fakulty obnoveny 1.7.1990.
Anotace anglicky
This contribution is an attempt to find the date when Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno (JAMU) was established as a legal entity and when its faculties were established, terminated and re-established. Finding answer to this prima facie simple question demands going back to year 1850 and dealing with certain theoretical problems (beginning of the study year, reception of law, late publication of primary legislation, publication of secondary legislation without powers delegated by an enactment of primary legislation). Conclusion: JAMU was established 13.10.1947 and its faculties renewed 1.7.1990.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 14:42