OSLZLÝ, Petr. LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu (The Goose Flight from Brno to Amsterdam and Avignon). 1st ed. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 768 pp. ISBN 978-80-7460-121-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu
Name in Czech LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu
Name (in English) The Goose Flight from Brno to Amsterdam and Avignon
Authors OSLZLÝ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 768 pp. 2017.
Publisher Nakladatelství JAMU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60403 Performing arts studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Theatre
ISBN 978-80-7460-121-7
Keywords (in Czech) Husa na provázku; studiová divadla; historie českého divadla
Keywords in English Husa na provázku; studio theatre; Czech theatre history
Tags RIV
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D., učo 5202. Changed: 20/3/2018 09:34.
Abstract
Publikace reflektuje a dokumentuje první období profesionální činnosti Divadla na provázku od začátku roku 1972 až po konec divadelní sezony 1979–1980, kdy byly vytvořeny v průměru čtyři inscenace ročně. U každé inscenace jsou uvedeny soupisy tvůrců, jejich teoretické reflexe, úryvky pracovních variant scénářů, řešení divadelního prostoru i ukázky plakátů a programů chápaných jako „grafický prostor“ inscenace. Vše je doplněno bohatou fotodokumentací a kritickými reflexemi z dobového tisku. Kniha také zahrnuje všechny zahraniční aktivity Divadla na provázku i jeho „nepravidelné“ tvůrčí postupy, k nimž patřila především každoroční pracovní soustředění, jimiž byla zahajována činnost v každé divadelní sezoně. V posledním oddílu publikace je zařazen ukázkový výběr textů, v nichž se generačně spříznění divadelní teoretici pokoušeli o komplexnější pohled na tvorbu Divadla na provázku, následovaný výběrovým soupisem ohlasů k jednotlivým inscenacím, zájezdům a akcím v dobovém československém tisku.
Abstract (in English)
The publication reflects and documents the first period of the professional activity of the Theater Husa na provázku from the beginning of 1972 to the end of the 1979–1980 theater season. An average of four performances were produced annually in that time. For each production the publication introduces creators' lists, their theoretical reflections, excerpts of work scenarios variants, a stage design as well as the poster and program demonstrations as the "graphic space" of the production. Everything is complemented by rich photographic documentation and critical reflections from the press. The book also includes all the foreign activities of the theater as well as its "irregular" creative practices, which included mainly the annual workshops. The last section of the publication includes a sample selection of texts, in which theatre theoreticians, generationally affiliated, presents a more comprehensive view of the production of the theatre.
PrintDisplayed: 30/7/2021 13:52