JEŽKOVÁ, Zuzana a Klára SEITLOVÁ. Psychologie rozhodování: Jak řídit projekty bez křišťálové koule. In Quo Vadis PM 2017. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychologie rozhodování: Jak řídit projekty bez křišťálové koule
Název anglicky Psychology of Decision-making: How to manage projects without a crystal ball
Autoři JEŽKOVÁ, Zuzana a Klára SEITLOVÁ.
Vydání Quo Vadis PM 2017, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Hudební fakulta
Klíčová slova česky projektové řízení; rozhodování
Klíčová slova anglicky project management; decison-making
Změnil Změnil: PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D., učo 5794. Změněno: 2. 4. 2018 15:13.
Anotace
Projektový manažer je denně pod tlakem rozhodnutí a očekává se od něj, že bude fungovat přesně jako hodinový stroj. Jenže člověk jako stroj vůbec nepřemýšlí. Používá mozek, který byl připraven na úplně odlišné prostředí. Bylo proto objasněno, co se děje v mozku projektových manažerů při rozhodování i jakých klíčových omylů se dopouští. Bylo ukázáno, co je možné při každodenním řízení projektů dělat, aby se manažeři rozhodovali s vyšší úspěšností než při pohledu do věštecké koule.
Anotace anglicky
The project manager is day-to-day under pressure and is expected to work as a clock machine. But man does not think like a machine at all. It uses the brain that was prepared for a completely different environment. It was therefore clarified what happens in the brain of project managers during decion-making and what key mistakes people commit. It has been shown what is possible in day-to-day project management to make decisions with greater success than looking at the crystal ball.
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2022 07:54