JEŽKOVÁ, Zuzana a Klára SEITLOVÁ. Psychologické chyby při stanovení cílů projektu. Co když je taky děláte? In From Idea to Project (série webinářů). 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychologické chyby při stanovení cílů projektu. Co když je taky děláte?
Název anglicky Psychological errors when setting project goals. What if you do them?
Autoři JEŽKOVÁ, Zuzana a Klára SEITLOVÁ.
Vydání From Idea to Project (série webinářů), 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor Řízení, správa a administrativa
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Hudební fakulta
Klíčová slova česky projektové řízení
Klíčová slova anglicky project management
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Ježková, učo 19892. Změněno: 4. 2. 2018 13:39.
Anotace
Bylo ukázáno, jak identifikovat a popsat cíl tak, aby mu zainteresované strany věřily a aby byl tým cíl schopen dosáhnout. Dále jak lze propojit projektové řízení s postupy používanými v koučování. A byly popsány základní chyby, kterých se projektoví manažeři ve vztahu k cílům dopouštějí.
Anotace anglicky
It has been shown how to identify and describe the goal so that stakeholders can trust it and achieve that goal. Furthermore, how can project management be interconnected with practices used in coaching. And the basic mistakes that project managers do were described.
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2022 09:08