HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991). 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 612 s. ISBN 978-80-7460-129-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991)
Název česky Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991)
Název anglicky Dramatic Programmes of the Ostrava Studio of Czechoslovak Television (1955–1991)
Autoři HLAVICA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 612 s. 2017.
Nakladatel Nakladatelství JAMU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60400 6.4 Arts
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Divadelní fakulta
ISBN 978-80-7460-129-3
Klíčová slova česky Československá televize; televize; média; drama
Klíčová slova anglicky Czechoslovak television; television; media; drama
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D., učo 5202. Změněno: 20. 3. 2018 09:09.
Anotace
Tato kniha se věnuje dramatickým pořadům vzniklým v ostravském studiu Československé televize (ČST) od jeho vzniku v roce 1955 až do konce roku 1991, kdy vznikla nástupnická Česká televize. Navazuje tak na předchozí (2012) knihu stejného autora, která se v obdobném časovém úseku pokoušela komplexně zmapovat dramatické pořady vytvořené brněnským studiem Československé televize: Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991). Cílem knihy je popsat a analyzovat všechnu fikční narativní produkci studia, tedy pořady určené dospělým i dětským divákům a všechny žánry a programové typy (např. psychologická dramata, komedie, kriminální příběhy, adaptace literárních předloh, seriály, animované pořady, přenosy a záznamy divadelních představení, inscenace oper), a vytvořit tak celkový přehled vývoje dramatické tvorby severomoravského regionálního studia ČST. Zkoumaná díla analyzuje a srovnává na základě jejich tematické, obsahové, žánrové, geopolitické či autorské souvislosti a usiluje tak mimo jiné i o pojmenování proměn produkce ČST v průběhu téměř čtyř desetiletí, jež se vyznačovaly nemalým množstvím zásadních politických, společenských, estetických i technologických změn. Současně také přibližuje kontext fungování studia, jeho personální obsazení, způsob vzniku pořadů, ideologické požadavky kladené na televizní tvorbu i produkční okolnosti vzniku jednotlivých děl. Vedle zkoumání samotných dramatických pořadů čerpá rovněž z archivních dokumentů a osobních rozhovorů se zaměstnanci i spolupracovníky studia a snaží se zachytit způsob i vývoj jejich tvorby v ČST.
Anotace anglicky
This monograph focuses on the dramatic programmes produced in the Ostrava studio of Czechoslovak Television (ČST) from its start in 1955 until the establishment of its successor, Czech Television, in 1992. It follows the previous book (2012) by the same author, which, for a similar period of time, attempted to comprehensively examine the dramatic programmes from the Brno studio of Czechoslovak Television: Dramatic Programmes of the Brno Studio of Czechoslovak Television (1961–1991). Its aim is to systematically describe and scrutinize all genres and types of fictional narrative programmes created in the studio, i.e., for adults and children, psychological dramas, comedies, crime stories, adaptations of literary works, series, animated programs, transmissions and recordings of theatre performances, productions of operas etc., and thus create an overview of the development of dramatic programmes from the North Moravian regional studio of ČST. The programmes are analysed and compared according to theme, content, genre and geopolitical or personal coherence. The goal of the study is also to describe the development of the production of ČST over nearly four decades characterized by significant political, social, aesthetic and technological change. At the same time, the study tries to depict the way the studio worked, its staffing, methods of development of programmes, ideological requirements for television production, and the production circumstances of particular programmes. The study also draws from unique archival documents and personal interviews with the employees and partners-workers of ČST and tries to characterize the form and development of their work in ČST.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2023 11:17