HLAVICA, Marek. Obraz normalizační společnosti v dramatické tvorbě tehdejšího brněnského studia Československé televize. In KAŇKA, Petr, KOFRÁNKOVÁ, Václava, MAYEROVÁ, Ingrid, ŠTOLL, Martin a kol. AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE. 1st ed. Praha, Bratislava: Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů a Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. p. 94-98. ISBN 978-80-7404-176-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obraz normalizační společnosti v dramatické tvorbě tehdejšího brněnského studia Československé televize
Authors HLAVICA, Marek.
Edition 1. vyd. Praha, Bratislava, AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE, p. 94-98, 2015.
Publisher Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů a Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Theatre Faculty
ISBN 978-80-7404-176-1
Changed by Changed by: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D., učo 5202. Changed: 21. 7. 2017 06:15.
PrintDisplayed: 5. 12. 2022 19:29