REPAŠSKÁ, Lucia. Dekompozičné princípy v inscenačnej tvorbe. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dekompozičné princípy v inscenačnej tvorbe
Authors REPAŠSKÁ, Lucia.
Edition Brno, 2015.
Publisher Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
Other information
Type of outcome special-purpose publication
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Theatre
Changed by Changed by: BcA. Kateřina Chromečková, učo 18765. Changed: 11/5/2016 09:55.
Abstract
Disertační práce
PrintDisplayed: 11/8/2020 05:30