KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla. Studia Sportiva. Aplikované pohybové aktivity 2013. Sborník příspěvků mezinárodní odborné konference konané 23. - 24. května 2013 v Brně. In Brůžková, Lucie a kol. Studia Sportiva. Aplikované pohybové aktivity 2013. Sborník příspěvků mezinárodní odborné konference konané 23. - 24. května 2013 v Brně. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta Sportovních Studií, Brno, 2013. s. 157-166. ISSN 1802-7679.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Studia Sportiva. Aplikované pohybové aktivity 2013. Sborník příspěvků mezinárodní odborné konference konané 23. - 24. května 2013 v Brně
Název česky Studia Sportiva. Aplikované pohybové aktivity 2013. Sborník příspěvků mezinárodní odborné konference konané 23. - 24. května 2013 v Brně
Název anglicky Studia Sportiva. Adapted Physical Activities 2013. Proceedings of the International Conference held in 23rd - 24th May 2013 in Brno, Czech Republic
Autoři KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla.
Vydání Brno, Studia Sportiva. Aplikované pohybové aktivity 2013. Sborník příspěvků mezinárodní odborné konference konané 23. - 24. května 2013 v Brně, od s. 157-166, 10 s. 2013.
Nakladatel Masarykova Univerzita, Fakulta Sportovních Studií, Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizační jednotka Divadelní fakulta
ISSN 1802-7679
Klíčová slova anglicky juggling; Deaf; theatre; psychomotoricity
Změnil Změnila: MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D., učo 10449. Změněno: 18. 1. 2015 00:20.
Anotace
Žonglování jako cesta k divadlu – projekt s neslyšícími studenty JAMU V příspěvku je představen žonglérský projekt, jež se uskutečnil v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících na Divadelní fakultě JAMU. Během dvou a půl roku procházeli studenti technickou – žonglérskou i divadelní - uměleckou průpravou, jež vyústila v představení Žonglérské etudy. Tato představení, stejně jako žonglérské dovednosti, později našly praktické využití v pedagogické i umělecké praxi účastníků projektu. Studenti byli v rámci projektu podrobeni průběžnému testování vybraných psychomotorických schopností, jejichž výsledky budou v příspěvku také zmíněny.
Anotace anglicky
uggling as a Way to Theatre - the Project with Deaf Students of JAMU A juggling project with students of the Department of Drama in Education of the Deaf, Faculty of Theatre JAMU Brno is presented in the paper. The students went through two and half year long technique and art training. The project finished in a perfomance – Juggling Variations. The performance together with the juggling skills were later used in students´ pedagogical and artistic work. The students were cotinuously tested in some of psychomotor abilities. The results of the research will be also mentioned in the paper.
VytisknoutZobrazeno: 2. 7. 2022 00:18