Cíle studijního programu

Příprava vysoce kvalifikovaných umělců s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období jak v oblasti opery a jí příbuzných žánrů hudebního divadla, tak i operety, melodramu, eventuálně muzikálu nebo

kabaretu, varieté apod. Součástí vzdělávání je i příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru. Cílem studia je připravit absolventa:

 • s hlubokým ponorem do problematiky oboru Operní režie a vhledem do problematiky profesí souvisejících (dramaturgie, herectví, zpěv, řízení orchestru a sboru, produkce, scénografie, choreografie, light-design, akustika, videoart, jevištní technologie)

 • s vysokým stupněm dovedností v oboru, včetně aktivní znalosti jevištních výrazových prostředků a zvládnutí různých metod a postupů v práci s hercem, mizanscénou, prostorem, světlem, pohybem, kostýmem, temporytmem, dynamikou a hudbou

 • pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií

 • s hlubokými znalostmi hudebně-dramatické tvorby v kontextu dějin hudby, literatury, dramatu a výtvarného umění

 • s výbornou znalostí jednoho cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii a dostatečnou znalostí jazyka dalšího

 • s dostatečným vzděláním v oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie

 • s praktickými zkušenostmi získanými prací na inscenacích studia Devítka a Komorní opery HF JAMU, eventuálně na dalších mimořádných projektech, popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem

v zahraničí, nebo setkáním s různými tuzemskými i zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Příprava vysoce kvalifikovaných umělců s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období jak v oblasti opery a jí příbuzných žánrů hudebního divadla, tak i operety, melodramu, eventuálně muzikálu nebo

  kabaretu, varieté apod. Součástí vzdělávání je i příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru. Cílem studia je připravit absolventa:

  • s hlubokým ponorem do problematiky oboru Operní režie a vhledem do problematiky profesí souvisejících (dramaturgie, herectví, zpěv, řízení orchestru a sboru, produkce, scénografie, choreografie, light-design, akustika, videoart, jevištní technologie)

  • s vysokým stupněm dovedností v oboru, včetně aktivní znalosti jevištních výrazových prostředků a zvládnutí různých metod a postupů v práci s hercem, mizanscénou, prostorem, světlem, pohybem, kostýmem, temporytmem, dynamikou a hudbou

  • pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií

  • s hlubokými znalostmi hudebně-dramatické tvorby v kontextu dějin hudby, literatury, dramatu a výtvarného umění

  • s výbornou znalostí jednoho cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii a dostatečnou znalostí jazyka dalšího

  • s dostatečným vzděláním v oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie

  • s praktickými zkušenostmi získanými prací na inscenacích studia Devítka a Komorní opery HF JAMU, eventuálně na dalších mimořádných projektech, popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem

  v zahraničí, nebo setkáním s různými tuzemskými i zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent bakalářského studia v daném oboru nebo příbuzného bakalářského oboru, který prokáže u přijímacích zkoušek talentové předpoklady ke studiu Operní režie (osobnostní umělecké směřování a praktické režijní zkušenosti, osobité čtení hudebního dramatu s citem pro zachycení esence díla, kreativita, schopnost komunikace s hercem, schopnost reflexe dění na jevišti) a také vážný zájem o tento obor. U uchazečů jsou vyžadovány znalosti z hudební teorie a dějin hudby, všeobecný kulturní přehled, a rovněž přiměřená osobnostní vyzrálost. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka – úroveň B1+ SERR s důrazem na hudební terminologii.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent může pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu.

Základní údaje

Zkratka
OpRez
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Hudební fakulta
Program zajišťuje