Představení studijního programu

Podmínky přijetí do studijního programu:

Uchazeč musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Specializace: Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace, Jazzová kompozice a aranžování.

Přijímací zkouška probíhá formou sólového či komorního interpretačního výkonu, navíc u specializace Jazzová kompozice a aranžování uchazeč prezentuje minimálně jednu vlastní kompozici či aranžmá.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit absolventa:

  - s širokou škálou interpretačních či kompozičně-aranžérských dovedností, přístupů a technik

  - pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií

  - schopného zvládnout náročný, rozsáhlý a stylově rozličný repertoár

  - schopného analýzy interpretačních či kompozičních problémů, včetně návrhů řešení pro sebe, ale i pro své žáky či kolegy

  - s hlubokými znalostmi hudební historie, estetiky umění a vývoje uměleckých směrů

  - s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty,

  ansámblové projekty, popřípadě zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí)

  - se zdravými fyziologickými a psychologickými návyky spojenými s nácvikem a veřejným provozováním hudby

  - s adekvátními schopnostmi tvorby vědecké práce

 • Uplatnění absolventa

  Specializace Hra na bicí nástroje

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - pedagog ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií, soukromý pedagog

  - sólista vystupující s orchestrem nebo sólista vystupující na vlastních recitálech

  - hráč symfonického nebo divadelního orchestru

  - vedoucí nebo člen komorních souborů

  Specializace Jazzová interpretace

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, soukromý pedagog

  - v rámci jazzové scény jako sólista či hráč v orchestru, příp. i v populární hudbě, muzikálech apod.

  - studiový hráč se znalostmi a zkušenostmi pořizování profesionálních nahrávek

  - interpretace a vedení vlastních hudebních projektů

  Specializace Jazzová kompozice a aranžování

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, soukromý pedagog

  - v rámci jazzové scény jako aranžér a skladatel, příp. i v populární, scénické a filmové hudbě, muzikálech apod.

  - realizace a vedení vlastních hudebních projektů

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 180 kreditů za všechny tři roky studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia).

  Systém je nastaven následovně:

  Povinné a povinně volitelné předměty, které zahrnují

  - profilující předměty pro hudební umění páteřní pro všechny programy bakalářského stupně studia na HF JAMU;

  - profilující předměty pro specializace – Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace a Jazzová kompozice a aranžování – jsou předměty tvořící znalostní a dovednostní bázi výstupní bakalářské práce a absolventského výkonu i jeho dokumentace.

  Soubor předmětů je navržen tak, že výsledný počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty programu je 97 (87+10) a za povinné předměty jednotlivých specializací v rozmezí od 75 do 77.

  Zbývající počet kreditů je vyhrazen volitelným předmětům, které směřují k:

  a) ověření znalostí a kompetencí formou praktických projektů;

  b) rozšíření znalostí v oblasti hudebního umění a jazykových kompetencí.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat ve studiu své specializace v navazujícím magisterském programu Hra na bicí nástroje a Jazz.

Základní údaje

Zkratka
Hbnji:B
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

25
počet aktivních studentů

Hudební fakulta
Program zajišťuje
Garant programu