Představení studijního programu

První kolo přijímacího řízení do bakalářského studia probíhá za přítomnosti posluchače a to na základě testu všeobecných znalostí, zadaných a realizovaných prací na místě a na základě předložených materiálů. Druhé kolo pak zajišťuje komise v interakci s uchazečem a to formou rozhovoru nad předem zadaným a na místě realizovaným tématem.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2024 BcA RTDS, ČR, DD, DV, TPDV, SC
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

Studium

 • Cíle

  Cílem bakalářského studia je příprava kvalifikovaných umělců s důrazem na kreativní tvůrčí proces s vysokým stupněm uměleckých a interpretačních schopností v oblasti scénografie, kostýmu a tvorby režijně-dramaturgicko scénografických koncepcí.

 • Uplatnění absolventa

  Absolventi bakalářského studia jsou schopni vytvořit samostatné umělecké dílo, projekt, provádět výzkum uměním intelektuálně i prakticky, prokazují schopnost teoretické reflexe projektů v kontextu současného kulturního paradigmatu. Orientují se v uměleckém týmu a chápou technologické postupy, materiály a jejich aplikaci v umělecké praxi a výzkumu umění. Zvládají přípravu a realizaci uměleckých projektů v kulturních institucích, divadlech a galeriích napříč spektrem, od státních po nezávislé, v České republice i zahraničí.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Markéta Oslzlá

  Anita Nemkyová

  Marek Cpin

  Linda Dostálková

  Jan Matýsek

 • Další informace
  Bakalářské studium Scénografie vzdělává umělce pro pozice v uměleckých a dalších kreativních průmyslech s důrazem na uplatnění v oblasti divadla, designu a autorské tvorby. Studenti získají znalosti historického a současného kontextu, schopnost vlastní interpretace a osobní i týmové umělecké tvorby

  https://studujdf.jamu.cz/scenografie

Základní údaje

Zkratka
Sce_Sd:B
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

6
odhadovaný počet přijatých
18
počet aktivních studentů
8
počet závěrečných prací

Divadelní fakulta
Program zajišťuje