Představení studijního programu

Uchazeči o studium do obou specializací vypracovávají zadané písemné práce, jejichž základem je písemná analýza vybraného dramatického textu a odborná reflexe zhlédnuté inscenace – zadané práce jsou předmětem pohovoru s komisí. Hodnotí se rovněž dodaná vlastní autorská tvorba a míra talentu uchazečů. Během přijímacího pohovoru se testuje motivace, zájem o divadlo, rozhled v daném oboru a kulturním dění obecně. Adepti pracují během přijímacích zkoušek se studenty herectví na zadaných scénických etudách. Součástí přijímacího řízení je prověření jazykových schopností jednotlivých uchazečů a absolvování psychologického testu osobnosti. Talentová zkouška je dvoukolová.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  ČINOHERNÍ REŽIE

  Cílem studijního plánu je poskytnout posluchačům jednak základní teoretické vybavení, znalosti a vědomosti, jednak je seznámit s konkrétní praktickou divadelní činností. Paralelně je rozvíjena také tvůrčí složka dramaturgického talentu, a to hlavně formou seminářů.

  DIVADELNÍ DRAMATURGIE

  Cílem studijního plánu je poskytnout posluchačům základní teoretické vybavení, znalosti a vědomosti a seznámit je s konkrétní praktickou divadelní činností. Vedle oblasti teoretické a historické je paralelně rozvíjena také tvůrčí složka dramaturgického talentu.

 • Uplatnění absolventa

  ČINOHERNÍ REŽIE

  Absolventi bakalářského studia mohou být:

  Režiséři ve studiových divadlech a divadlech komornějšího charakteru

  Asistenti režie v divadle (konzultace s režisérem nad koncepcí inscenace, vedení aktuální režijní knihy, pomoc při organizaci inscenace v zákulisí – přehled o práci techniků, rekvizitářů a dalších jevištních složek, organizace externistů v inscenaci, režie dílčích sekvencí)

  Pomocní režiséři v rozhlase, televizi, filmu (režie komparzních scén)

  Zvukoví režiséři (rozhlas, dabing, televize)

  Režiséři (manažer, dramaturg) agenturních aktivit

  Výkonní produkční v divadle, televizi či filmu

  Pedagogové ZUŠ (vedoucí výuky dramatických oborů)

  Určitý počet absolventů bakalářského studijního programu je zároveň připraven – po splnění požadavků přijímacího řízení – pro studium navazujícího magisterského programu Činoherní režie

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Juraj Augustín

  Ivan Buraj

  Martin Čičvák

  Hana Mikolášková-Kovaříková

  Janka Ryšánek-Schmidtová

  DIVADELNÍ DRAMATURGIE

  Absolventi bakalářského studia mohou být:

  lektoři v divadle

  programově-organizační pracovníci agentury

  redaktoři divadelních tiskovin

  tiskoví mluvčí divadla

  redaktoři, moderátoři pro oblast kultury a divadla v médiích

  redaktoři kulturních rubrik některých periodik

  recenzenti pro oblast divadla

  pedagogové ZUŠ (vedoucí výuky dramatických oborů)

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  David Drozd

  Vladimír Fekar

  Matěj Nytra

  Viktorie Knotková

  Kateřina Menclová

Základní údaje

Zkratka
Rez_Dram:B
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
počet aktivních studentů
18
počet závěrečných prací

Divadelní fakulta
Program zajišťuje