Představení studijního programu

Uchazeči o studium do obou specializací vypracovávají zadané písemné práce, jejichž základem je písemná analýza vybraného dramatického textu a odborná reflexe zhlédnuté inscenace – zadané práce jsou předmětem pohovoru s komisí. Hodnotí se rovněž dodaná vlastní autorská tvorba a míra talentu uchazečů. Během přijímacího pohovoru se testuje motivace, zájem o divadlo, rozhled v daném oboru a kulturním dění obecně. Adepti pracují během přijímacích zkoušek se studenty herectví na zadaných scénických etudách. Součástí přijímacího řízení je prověření jazykových schopností jednotlivých uchazečů a absolvování psychologického testu osobnosti. Talentová zkouška je dvoukolová.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2024 BcA RTDS, ČR, DD, DV, TPDV, SC
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

Studium

 • Cíle

  ČINOHERNÍ REŽIE

  Cílem studijního plánu je poskytnout posluchačům jednak základní teoretické vybavení, znalosti a vědomosti, jednak je seznámit s konkrétní praktickou divadelní činností. Paralelně je rozvíjena také tvůrčí složka dramaturgického talentu, a to hlavně formou seminářů.

  DIVADELNÍ DRAMATURGIE

  Cílem studijního plánu je poskytnout posluchačům základní teoretické vybavení, znalosti a vědomosti a seznámit je s konkrétní praktickou divadelní činností. Vedle oblasti teoretické a historické je paralelně rozvíjena také tvůrčí složka dramaturgického talentu.

 • Uplatnění absolventa

  ČINOHERNÍ REŽIE

  Absolventi bakalářského studia mohou být:

  Režiséři ve studiových divadlech a divadlech komornějšího charakteru

  Asistenti režie v divadle (konzultace s režisérem nad koncepcí inscenace, vedení aktuální režijní knihy, pomoc při organizaci inscenace v zákulisí – přehled o práci techniků, rekvizitářů a dalších jevištních složek, organizace externistů v inscenaci, režie dílčích sekvencí)

  Pomocní režiséři v rozhlase, televizi, filmu (režie komparzních scén)

  Zvukoví režiséři (rozhlas, dabing, televize)

  Režiséři (manažer, dramaturg) agenturních aktivit

  Výkonní produkční v divadle, televizi či filmu

  Pedagogové ZUŠ (vedoucí výuky dramatických oborů)

  Určitý počet absolventů bakalářského studijního programu je zároveň připraven – po splnění požadavků přijímacího řízení – pro studium navazujícího magisterského programu Činoherní režie

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Juraj Augustín

  Ivan Buraj

  Martin Čičvák

  Hana Mikolášková-Kovaříková

  Janka Ryšánek-Schmidtová

  DIVADELNÍ DRAMATURGIE

  Absolventi bakalářského studia mohou být:

  lektoři v divadle

  programově-organizační pracovníci agentury

  redaktoři divadelních tiskovin

  tiskoví mluvčí divadla

  redaktoři, moderátoři pro oblast kultury a divadla v médiích

  redaktoři kulturních rubrik některých periodik

  recenzenti pro oblast divadla

  pedagogové ZUŠ (vedoucí výuky dramatických oborů)

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  David Drozd

  Vladimír Fekar

  Matěj Nytra

  Viktorie Knotková

  Kateřina Menclová

 • Další informace

  ČINOHERNÍ REŽIE

  Studenti bakalářského studia Činoherní režie by měli rozumět struktuře divadelní inscenace a být schopni vytvořit samostatně menší scénický tvar. Studijní program je vyučován ve třech ateliérech. Základní směřování studijních plánů je totožné, výuka se liší pouze vlastní uměleckou zkušeností pedagogů.

  https://studujdf.jamu.cz/cinoherni-rezie

  DIVADELNÍ DRAMATURGIE

  Bakalářské a navazující magisterské studium Divadelní dramaturgie akcentuje všechny aspekty jejího historického vývoje-autorskou původní dramatickou tvorbu, praktickou divadelně-tvůrčí činnost, dramaturgicko-režijní přípravu autorského textu a konečně neustálé prolínání autorského a dramaturgického principu. Studijní program je vyučován ve třech ateliérech. Základní směřování studijních plánů je totožné, výuka se liší pouze vlastní uměleckou zkušeností pedagogů.

  https://studujdf.jamu.cz/divadelni-dramaturgie

Základní údaje

Zkratka
Rez_Dram:B
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

6
odhadovaný počet přijatých
14
počet aktivních studentů
10
počet závěrečných prací

Divadelní fakulta
Program zajišťuje