Představení studijního programu

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je jednokolové a u přijímacích zkoušek se ověřuje obecná znalost z oblasti dějin umění (divadlo, film, fotografie), schopnost samostatné umělecké činnosti (reflexe vlastní tvorby), technologické předpoklady uchazečů a jejich motivace ke studiu.

ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

Do magisterského studiaje třeba společně s přihláškou dodat koncepci magisterské diplomové práce a magisterského absolventského projektu. Dále pak portfolio vlastních tvůrčích prací. Na základě úrovně zaslaných podkladů jsou uchazeči pozváni k pohovoru, kde jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvoleného oboru.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

  Navazující magisterské studium pak rozvíjí tvůrčí potenciál studentů především v oblasti autorské audiovizuální tvorby na jevišti a při práci s audiovizuálním/fotografickým záznamem dokumentárního až experimentálního charakteru včetně profesionální postprodukce.

  ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

  Magisterské studium vychovává profesionály ve svém oboru, kteří jsou schopní vytvářet autorské projekty, náměty a scénáře realizovatelné ve veřejnoprávních médiích i nezávislých produkcích. Mohou rovněž zastávat pozice dramaturgů, kreativních producentů či programových pracovníků.

 • Uplatnění absolventa

  AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

  Absolventi specializace Audiovizuální tvorba a divadlo působí v televizních studiích na pozicích režisérů, střihačů či kameramanů. Uplatnění nacházejí i jako samostatní fotografové v dokumentární a divadelní oblasti a někteří spolupracují s divadly jako nezávislí audiovizuální tvůrci.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Jakub Kořínek - televizní režisér

  Tomáš Bláha - AV tvůrce videoklipů

  Ondřej Šálek - dokumentarista

  Pavel Klement - fotograf

  Petr Chodura - fotograf

  ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

  Díky komplexním znalostem nejnovějších poznatků v oboru dokážou absolventi magisterského studia originálně využívat a rozvíjet myšlenky, postoje a tvůrčí aktivity napříč mediálním spektrem, s důrazem na scénáristickou a autorskou tvorbu. Dovedou vytvořit originální rozhlasové dramatické či experimentální dílo a dokumentární a publicistická rozhlasová díla ve vysílatelné kvalitě. Scénáristicky pak realizovat dramatické či dokumentární audiovizuální dílo. Umí aplikovat originální tvůrčí metody v oblasti audiovize a multimédií, dramaturgicky zabezpečit tvorbu rozhlasových a televizních pořadů, vytvářet odborné lektorské posudky scénářů, vytvářet scénáře celovečerního formátu, dramaturgicky vést vývoj scénáře hraného i dokumentárního díla a pracovat v kreativních týmech veřejnoprávních médií i v nezávislých produkcích.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Jan Motal

  Dora Kaprálová

  Richard Komárek

  Matěj Randár

  Tereza Reková

 • Další informace

  AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

  Audiovizuální tvorba a divadlo propojuje divadelní svět a svět nových médií. Reaguje na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímá ho jako živé interaktivní umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby.

  https://studujdf.jamu.cz/atd

  ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

  V rámci navazujícího magisterského studia jsou prohlubovány znalosti a dovednosti, jichž student nabyl na bakalářském stupni.

  Bakalářské studium připravuje absolventy orientované v rozhlasové, televizní a filmové oblasti, vázané na dramatické umění. Profese televizního a rozhlasového dramaturga a scénáristy vyžaduje jak specializovanou autorskou průpravu, tak širší znalosti v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů.

  https://studujdf.jamu.cz/rtds

Základní údaje

Zkratka
Dra_Tvo:N
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
počet aktivních studentů

Divadelní fakulta
Program zajišťuje
Garant programu