Kontakty a další informace

 1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
 2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Formulář přihlášky

 1. Postup práce
 2. Můj formulář je jiný než kamarádův!
 3. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?
 4. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 5. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní plány

K platbě

 1. Kde zjistím, jak a v jaké výši poukázat poplatek?
 2. Chyby v platbě
 3. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Ostatní

 1. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, ...)

Kontakty a další informace

1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
Řadu informací najdete na
2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Prosíme, pokuste se najít odpověď na svůj dotaz týkající se přijímacího řízení níže. Nenajdete-li potřebné informace, využijte kontaktní adresy:

Nezapomeňte uvést v dotazu číslo přihlášky nebo studijní program, o který máte zájem.

Formulář přihlášky

3. Postup práce
 • vyberte studijní program a obor/studijní plán
 • vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, nemusíte vepisovat znovu)
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat
 • definitivně podejte přihlášku
 • zaplaťte poplatek (lze kartou, lze za více přihlášek najednou)
 • zkontrolujte za 2 týdny, že platba správně dorazila
 • zjistěte termín zkoušky a výsledek přijímacího řízení
 • dokud nekliknete na "Podat přihlášku", můžete dělat libovolné změny
 • přihláška je pouze elektronická, není třeba zasílat papírovou kopii nebo doklad o zaplacení
4. Můj formulář je jiný než kamarádův!

Přihlášky na různé obory se liší. Ve vašem formuláři může a nemusí být formulář pro vyplnění známek ze střední školy, potvrzení lékařské způsobilosti, žádost o přijetí bez zkoušky a další rubriky. Vyplňte vše, co váš formulář vyžaduje (viz červené křížky a červená barva). Úplně vyplněný formulář poznáte tak, že nabízí volbu "Podat přihlášku".

5. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Zpravidla až u zápisu ke studiu. Pokud škola vyžaduje jinak, je to napsáno v přihlášce. Maturitní vysvědčení stačí ověřené školou (jde-li o cizí školu, může ověřit i notář).

6. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Heslo si můžete kdykoliv obnovit, stačí uvést váš e-mail, číslo přihlášky nebo rodné číslo. Odkaz pro změnu přístupových údajů zašleme na e-mailovou adresu uvedenou ve vaší e-přihlášce.

7. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní plány

Změna studijního programu nebo plánu není možná, založte si novou přihlášku. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zkusit zaslat na kontaktní adresu žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou. Tuto možnost však máte pouze do ukončení podávání přihlášek, poté již dodatečná změna není možná.

K platbě

8. Kde zjistím, jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po "Podání přihlášky" se objeví volba "Zaplatit přihlášky". Nejlevnější je zaplatit platební kartou (nulový transakční poplatek; i u plateb ze Slovenska). Nemůžete-li zaplatit platební kartou, objednejte si platbu bankovním převodem. Systém vám sdělí číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně Komerční banky (zpoplatněno dle ceníku banky vyšší částkou).

9. Chyby v platbě

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@jamu.cz
 • Uvedl jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@jamu.cz
 • Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.

Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:

Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou - zpravidla neplatíte poplatky, což je pro vás nejvýhodnější.

V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí platební karty a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v měně, ve které je vystavena objednávka.

Děkujeme za pochopení.

10. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 30. 10. Uhradíte-li poplatek 30. 10. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující (pracovní) den, typicky 1. 11. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené s termínem splatnosti 1. 11., resp. následující pracovní den po 30. 10. Poplatek je však nutné uhradit nejpozději 1. 11. typicky v dopoledních hodinách, aby měl termín splatnosti 1. 11. Pokud uhradíte 1. 11. pozdě odpoledne, bude vaše úhrada již po termínu splatnosti, protože bude mít splatnost 2. 11.

Podat přihlášku však smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek. Později přihlášku podat nelze.

Ostatní

11. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, ...)

Pozvánka k přijímacím zkouškám je zasílána též elektronickou formou na váš kontaktní e-mail uvedený v e-přihlášce a vložena do sekce "Máme pro vás" -> "Informace k přijímacímu řízení" ve Vaší přihlášce. Veškeré informace o místě a čase konání přijímací zkoušky naleznete i ve své e-přihlášce. K přijímacím zkouškám si vezměte platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); dále je nutné znát číslo své přihlášky.