DMAL403 Magisterský absolventský výkon IV

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/240/0. 6 týdnů. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Sylva Talpová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student vytvoří koncepci divadelního projektu a realizuje jej: přesné zadání je vytvořit celovečerní inscenaci ve spolupráci se studenty ateliérů scénografie, světelného designu, jevištní technologie, managementu a audiovizuální tvorby a divadla. Tento projekt se vyvíjí v rámci programu koncipovaného jako coaching.
Výstupy z učení
Student bude vést celý projekt, získá vlastní umělecké síly a zorientuje se v etapách tvůrčí práce, které mohou chronologicky následovat nebo se fázově střídat: moment vybírání inspirace, pojmenování tématu, komunikace se spolutvůrci, identifikace použitých prostředků, identifikace a pojmenování významů, které přináší nové prostředky, jimiž může být interpretace tématu posunuta jinam, než bylo původně zamýšleno, proces tvorby, sbírání materiálu a dramatické stavby.
Osnova
  • Postupy realizace tohoto projektu se konají podle předem stanoveného kalendáře. Rámec práce se ale přizpůsobí specifikům projektu studenta (např. pouliční představení, vlastní dispozice scénické práce s médii, atd.) Během prvního měsíce semestru studenti začínají definovat svůj projekt z uměleckého a produkčního hlediska v rámci individuálních konzultací a v kolektivní diskuzi s pedagogy. Od listopadu studenti prezentují některé aspekty práce před pedagogy. V lednu následuje osm intenzivních dní coachingu, během kterých mají tvůrci k dispozici denně zkušebny, kde se setkávají s pedagogy/coachem, a večer prezentují etapy své práce na základě domluvy s coachem před kolektivem pedagogů ateliéru a osob, které si studenti přizvou k následné reflexi. Sedmý a osmý večer coachingu jsou všechny prezentace veřejné. Od února až do konce března, kdy bývají premiéry, studenti intenzivně zkouší a žádají podle svých potřeb o spolupráci coache a pedagogů. Každý týden provede coach minimálně jednu konzultaci. Všichni členové týmu včetně pedagoga – coache přitom usilují o kvalitu vzniklého „produktu” na takové úrovni, aby mohl být uveden na poli profesionálního divadla.
Výukové metody
Formy výuky: projekt Metody výuky: diskuzní metody, projektová výuka, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Součástí této práce je potřeba dopředu koncipovat projekt tak, aby spolupráce s dalšími umělci a produkčním týmem divadla měla podpůrnou funkci při procesu realizace. Produkční tým dbá na to, aby práce studenta byla natočena a zdokumentována. Student písemně reflektuje svoji tvorbu v části své diplomové práce. Premiéry inscenací jsou většinou uváděny v březnu, díky čemuž mají studenti dostatek času prezentovat svoji práci na jarních a letních festivalech.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 6 týdnů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DMAL403