DMAL403 Magisterský absolventský výkon IV

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/240/0. 6 týdnů. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Andrea Buršová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
Mgr.art. Jozef Gombár (přednášející)
doc. Mgr. Miroslav Ondra (přednášející)
Mgr. Petr Štěpán (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Ateliér muzikálového herectví Doda Gombára - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Doda Gombára - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student vytvoří koncepci divadelního projektu a realizuje jej: přesné zadání je vytvořit celovečerní inscenaci ve spolupráci se studenty ateliérů scénografie, světelného designu, jevištní technologie, managementu a audiovizuální tvorby a divadla. Tento projekt se vyvíjí v rámci programu koncipovaného jako coaching.
Výstupy z učení
Student bude vést celý projekt, získá vlastní umělecké síly a zorientuje se v etapách tvůrčí práce, které mohou chronologicky následovat nebo se fázově střídat: moment vybírání inspirace, pojmenování tématu, komunikace se spolutvůrci, identifikace použitých prostředků, identifikace a pojmenování významů, které přináší nové prostředky, jimiž může být interpretace tématu posunuta jinam, než bylo původně zamýšleno, proces tvorby, sbírání materiálu a dramatické stavby.
Osnova
  • Postupy realizace tohoto projektu se konají podle předem stanoveného kalendáře. Rámec práce se ale přizpůsobí specifikům projektu studenta (např. pouliční představení, vlastní dispozice scénické práce s médii, atd.) Během prvního měsíce semestru studenti začínají definovat svůj projekt z uměleckého a produkčního hlediska v rámci individuálních konzultací a v kolektivní diskuzi s pedagogy. Od listopadu studenti prezentují některé aspekty práce před pedagogy. V lednu následuje osm intenzivních dní coachingu, během kterých mají tvůrci k dispozici denně zkušebny, kde se setkávají s pedagogy/coachem, a večer prezentují etapy své práce na základě domluvy s coachem před kolektivem pedagogů ateliéru a osob, které si studenti přizvou k následné reflexi. Sedmý a osmý večer coachingu jsou všechny prezentace veřejné. Od února až do konce března, kdy bývají premiéry, studenti intenzivně zkouší a žádají podle svých potřeb o spolupráci coache a pedagogů. Každý týden provede coach minimálně jednu konzultaci. Všichni členové týmu včetně pedagoga – coache přitom usilují o kvalitu vzniklého „produktu” na takové úrovni, aby mohl být uveden na poli profesionálního divadla.
Výukové metody
Formy výuky: projekt Metody výuky: diskuzní metody, projektová výuka, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Součástí této práce je potřeba dopředu koncipovat projekt tak, aby spolupráce s dalšími umělci a produkčním týmem divadla měla podpůrnou funkci při procesu realizace. Produkční tým dbá na to, aby práce studenta byla natočena a zdokumentována. Student písemně reflektuje svoji tvorbu v části své diplomové práce. Premiéry inscenací jsou většinou uváděny v březnu, díky čemuž mají studenti dostatek času prezentovat svoji práci na jarních a letních festivalech.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 6 týdnů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2020, léto 2022, léto 2023.