DJTL210 Zvuk v dabingu

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jakub Mareš (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvovávní předmětu v zimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Seznámení studenta s dokončovací prací zvukaře při tvorbě českého znění cizojazyčného audiovizuálního díla. Prohloubení schopnosti studenta spolupráce v tvůrčím týmu.
Deskriptory: Student získá praktické i teoretické technické znalosti k vytvoření českého znění cizojazyčného audiovizuálního díla, a to od přípravy materiálu až po výslednou finalizaci.
Student využije svých znalostí a dovedností ve svém budoucím uplatnění jako studiový zvukař či v soukromém sektoru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- ovládat software Avid Protools na pokročilé úrovni;
- reagovat na stresové situace, které mohou při tvorbě dabingu nastat;
- provést výslednou finalizaci (mix) české dialogové stopy a přichystat audiovizuální dílo na předání zadavateli.
Osnova
 • Práce se softwarem Avid Protools: Nástroje pro finalizaci zvukové stopy.
 • Práce se softwarem Avid Protools: Založení projektu pro výslednou finalizaci zvukové stopy.
 • Finalizace zvukové stopy: základní pravidla, samotná finalizace.
 • Seznámení s kontrolními zařízeními: Korelátor, analyzér.
 • Kontrola po finalizaci zvukové stopy.
 • Vysvětlení technických požadavků zadavatele.
 • Příprava audiovizuálního díla k odevzdání zadavateli.
Literatura
  doporučená literatura
 • COLLINS, Mike. Pro tools 11: music production, recording, editing, and mixing. New York: Focal Press, 2014. ISBN 978-0-203-06641-6. info
 • TALPOVÁ, Sylva. Kapitoly o dabingu. 1. vyd. Brno: JAMU, 2013. ISBN 978-80-7460-044-9. info
 • COOK, Frank. Pro Tools 101: an introduction to Pro Tools. Boston: MA: Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1-285-77484-8. info
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Muzikus, 2008. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou praktických cvičení a součástí je přímo spolupráce s hercem, režisérem, dramaturgem a úpravcem českých dialogů, kdy studenti realizují práci studiového zvukaře na reálné tvorbě dabingu. Výstupem je společná klauzurní práce v podobě dokončení českého znění vybraného audiovizuálního díla.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě docházky a splnění dílčích úkolů zadaných pedagogem včetně konečné tvorby audiovizuálního díla.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.