DAAZX37 Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Wolfgang Spitzbardt (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Pala
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 10:15–11:45 106
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška chce nastínit teorii překladu, zejména uměleckého, na základě tvůrčího pojetí slova, vypracovat společné rysy jazykového, překladatelského a divadelního aktu v porovnání s jinými teoriemi překladu. Kromě toho se bude věnovat některým důležitým momentům historického vývoje uměleckého překladu a konečně dávat praktické podněty pro překládání zejména divadelních her. Přednáška je určená především studentům Divadelní dramaturgie a režie jakož i studentům RTDS a doktorandům.

Výstupy z učení
dialogicky princip, závěrečná diskuze na koni semestrů
Osnova
 • - úvod: proč taková přednáška na DIFA JAMU, podcenění význam překladání vůbec, um. překl. obzvlášť, výnam pro diadelní tvorbu - zmatení jazyků Babel - biblický příběh a jeho histor. a linguistický význam: univerzální jazyk?- latina? Esperanato? Sovětská pseudoruština? Globalisační Basic english?, nesmysl stanovení takového světového metajazyku - překládání základní prapůvodní proces v existenci světa -Jazykové čeledi - Teorie strukturalistické a jejich meze a nedostatky - Lipská translační lingustika (fundamental. strukturalismus) . Circle linguistique de Prague - Strukturalismus "s lidskou tváři", Jakobsonův model komunikace, apl. na překlad. proces - Stylizace ústního vypravění u Hrabala a její realizace v NJ - Jiří Levý a Anton Popovič - výlet: co je vědecké?,tvůrčí svoboda, hebrejské a řecké poznávání, analýza - syntéza, - Na začátku bylo slovo: předbiblické, hebrejské a řecké pojetí slova, důsledky v současnosti - "O znacích znaků pro znaky" -Livius Andonicus, Luther,Herder a Goethe, Novalis, Humboldt - Franz Rosenzweig,W. Benjamin, Heidegger, Levinas (teoretické úvahy o překladání - Jazyk a divadlo: překládání jako zákl. proces divadelní tvorby (i tzv. nonverbální, specifika překládání divadelních her
Literatura
 • Spitzbardt, Wolfgang, Das schöpferische Wort-Tvůrčí slovo, JAMU, Brno 2007. info
 • Spitzbardt, Wolfgang, Role překládání ve výuce cizích jazyků obecně a zvláště na Divadelní fakultě JAMU, in: Přednášky o divadle a umění, JAMU, Brno 2007,. info
 • Spitzbardt, Wolfgang, Jazyk a divadlo, in: Tendence v současném myšlení o divadle, JAMU, Brno 2010,. info
 • Kirsch, R., Das Wort und seine Strahlung, Berlin und Weimar 1976,. info
 • Popovič, Anton, Übersetzung als Kommunikation, Darmstadt, 1981,. info
 • Popovič, Anton, Teória umeleckého prekladu, Tatran, Bratislava, 1975. info
 • Spurwechsel-Ein Film vom Übersetzen, Projektgruppe, 2003. info
 • Dedecius, Karl, Vom Übersetzen, suhrkamp tb, 1986. info
 • Benjamin, Walter, Die Aufgabe des Übersetzers, in: Schriften, Bd. I, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1977. info
 • Benjamin Walter, Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, Bd.II, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1977. info
 • Heidegger, Martin, Der Satz vom Grund, 12. und 13. Vorlesung, Pfullingen (Neske) 1957. info
 • Rosenzweig, Franz, Die Schrift und Luther, in: Martin Buber und Franz Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung, Berlin: Schocken 1936. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zápočet za účast
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.