HJX00Az English

Faculty of Music
Winter 2015
Extent and Intensity
3/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Hajn (lecturer)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ivana Jarešová (lecturer)
Mgr. Eva Macready (lecturer)
Guaranteed by
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable of Seminar Groups
HJX00Az/A: Tue 11:50–13:25 324, Thu 15:10–15:55 012, T. Hajn
HJX00Az/B: Tue 15:10–16:45 012, Wed 11:00–11:45 324, T. Hajn
HJX00Az/C: Wed 12:40–14:15 324, Thu 12:40–13:25 324, T. Hajn
HJX00Az/D: Tue 12:40–13:25 111, Thu 11:00–12:35 012, I. Jarešová
HJX00Az/E: Mon 11:50–12:35 111, Thu 8:30–10:05 012, I. Jarešová
HJX00Az/F: Mon 10:10–10:55 111, I. Jarešová
HJX00Az/G: Tue 8:30–10:05 111, Wed 10:10–10:55 111, I. Jarešová
HJX00Az/H: Mon 8:30–9:15 111, Tue 10:10–11:45 111, I. Jarešová
HJX00Az/I: Wed 11:50–12:35 324, Thu 13:30–14:15 324, Thu 14:20–15:55 012, T. Hajn
HJX00Az/J: Tue 14:20–15:05 012, Wed 14:20–15:55 324, T. Hajn
HJX00Az/K: No timetable has been entered into IS. I. Jarešová
HJX00Az/L: No timetable has been entered into IS. I. Jarešová
HJX00Az/M: Mon 9:20–10:05 111, Wed 8:30–10:05 111, I. Jarešová
HJX00Az/mirne_pokrocili: No timetable has been entered into IS. T. Hajn, I. Jarešová, E. Macready
HJX00Az/N: Thu 11:00–11:45 324, T. Hajn
HJX00Az/pokrocili: No timetable has been entered into IS. T. Hajn, I. Jarešová, E. Macready
HJX00Az/zacatecnici: No timetable has been entered into IS. T. Hajn, I. Jarešová, E. Macready
Prerequisites (in Czech)
EVER ( HJX00Al English )
Požadavky uvedeny v jednotlivých typech úrovní A1 SERR až B2+ SERR.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Angličtina pro hudební praxi: zvládnutí anglického jazyka na úrovni A1 až B2 SERR v oblasti gramatické, lexikální –komunikační a profesní (hudební terminologie, orientace v odborných textech s hudební tématikou,terminologie z hudebního prostředí). Angličtina pro manažerskou praxi: zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2/C1 SERR v oblasti gramatické a lexikální -osvojení slovní zásoby v oblasti kultury, hudební terminologie, korespondence, obchodní angličtiny, finanční angličtiny, smluvní terminologie. Angličtina pro hudební praxi I - úroveň A2/B1 Angličtina pro hudební praxi II - úroveň B1+ Angličtina pro manažerskou praxi I - úroveň B1 Angličtina pro manažerskou praxi II - úroveň B2 Nepovinný jazyk Angličtina (pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé) - různé úrovně od A1 po B2 Povinný jazyk pro manažery typ B - minimální dosažená úroveň A2+ Specializovaný jazykový seminář - min. úroveň B2
Syllabus (in Czech)
  • Zastřešující předmět pro různé jazykové skupiny HF: Zastřešující předmět pro různé jazykové skupiny HF: Angličtina pro hudební praxi I Angličtina pro hudební praxi II Angličtina pro manažerskou praxi I Angličtina pro manažerskou praxi II Povinný jazyk pro manažery typ B Nepovinná angličtina (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí) Specializovaný jazykový seminář
Literature
  • • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 1997.
Teaching methods (in Czech)
Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální či deduktivní metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), multimediální metoda. Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na ukončení semestru: Závěrečný test. Připuštění k závěrečnému testu je podmíněno následujícími podmínkami: V každém jednotlivém semestru účast minimálně 70%; dále podle požadavků jednotlivých vyučujících splnění zadaných ústních či písemných úkolů, popř. dílčích písemných testů. V případě výjimečně náročného a prokazatelně doložitelného uměleckého působení (soutěže, reprezentace školy apod.), popř. dlouhodobé nemoci je možno řádně omluvené absence nahradit speciálními úkoly stanovenými vyučujícími.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2015/HJX00Az