HJX00Az English

Faculty of Music
Winter 2014
Extent and Intensity
3/2. 3 credit(s) (from 2 credits increase by 1). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Hajn (lecturer)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ivana Jarešová (lecturer)
Mgr. Eva Macready (lecturer)
Guaranteed by
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable of Seminar Groups
HJX00Az/zacatecnici: No timetable has been entered into IS. T. Hajn, I. Jarešová, E. Macready
HJX00Az/mirne_pokrocili: No timetable has been entered into IS. T. Hajn, I. Jarešová, E. Macready
HJX00Az/pokrocili: No timetable has been entered into IS. T. Hajn, I. Jarešová, E. Macready
HJX00Az/Povinny: No timetable has been entered into IS. T. Hajn, I. Jarešová, E. Macready
HJX00Az/A: No timetable has been entered into IS. T. Hajn
HJX00Az/B: No timetable has been entered into IS. T. Hajn
HJX00Az/C: No timetable has been entered into IS. T. Hajn
HJX00Az/D: No timetable has been entered into IS. I. Jarešová
HJX00Az/E: No timetable has been entered into IS. I. Jarešová
HJX00Az/F: No timetable has been entered into IS. I. Jarešová
HJX00Az/G: No timetable has been entered into IS. I. Jarešová
HJX00Az/H: No timetable has been entered into IS. I. Jarešová
HJX00Az/I: No timetable has been entered into IS. T. Hajn
HJX00Az/J: No timetable has been entered into IS. T. Hajn
HJX00Az/M: No timetable has been entered into IS. I. Jarešová
HJX00Az/N: No timetable has been entered into IS. T. Hajn, E. Macready
HJX00Az/P: No timetable has been entered into IS. T. Hajn, E. Macready
Prerequisites (in Czech)
EVER ( HJX00Al )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na ukončení semestru: Závěrečný test. Připuštění k závěrečnému testu je podmíněno následujícími podmínkami: V každém jednotlivém semestru účast minimálně 70%; dále podle požadavků jednotlivých vyučujících splnění zadaných ústních či písemných úkolů, popř. dílčích písemných testů. V případě výjimečně náročného a prokazatelně doložitelného uměleckého působení (soutěže, reprezentace školy apod.), popř. dlouhodobé nemoci je možno řádně omluvené absence nahradit speciálními úkoly stanovenými vyučujícími.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/HJX00Az