H60323z Music Organization and Structures Seminar III

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Daniela Peclová (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each odd Wednesday 13:30–15:05 006
Prerequisites (in Czech)
Úspěšný zápis do třetího ročníku bakalářského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti budou pracovat s povinnou odbornou literaturou k jednotlivým tématům probíraným v OSHP III, případně vypracují zadaný úkol připravující na praktickou činnost. Témata jsou svým rozsahem a zaměřením orientována zejména na přípravu k SZZ.
Literature
  required literature
 • Martin Cikánek: Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku. Praha 2011. info
 • LIŠKOVÁ, Magdaléna a Zina GAVRYLYUK. RE:Publikum: možnosti spolupráce s publikem ve 21. století. 1. vydání. 46 pages. ISBN 80-700-8298-4.
 • KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce. 1. vydání. Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7008-236-2. info
 • HAGOORT, Giep,. Umělecký management v podnikatelském stylu. z anglické verze 3. vydání Eburon Publishers 2003. Praha : Nakladatelství KANT pro AMU v Praze, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7437-008-3. info
 • Jiří Novotný: Ekonomika a řízení neziskových organizací. Praha 2004. info
 • DOHNALOVÁ, Lenka. Czech music guide: k sociologii české hudebnosti. 2nd modified ed. Praha: Arts and Theatre Institute, c2011, 71 p. Management umění - umění managementu. ISBN 80-700-8269-0.
 • Lenka Dohnalová: Czech Orchestras. Praha 2006. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 209. s. ISBN 8086429407. info
 • Kol. autorů. Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. : definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. Institut umění - Divadelní ústav v Praze. 2009. ISBN: 978-80-7008-235-5. info
 • Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013. MKČR, 2006. ISBN 80-86310-62-0. info
 • Lexikony - New Grove Dictionnary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon, Warrack-West: Oxfordský slovník opery. Praha 1998, Seeger: Opernlexikon. Československý hudební slovník osob a institucí, Praha 1964. info
  recommended literature
 • NEKOLNÝ, Bohumil. Divadlo a kreativní sektor: k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013, 110, [11] s. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-292-3.
 • DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo : aneb O divadle jinak. 2. vydání. Prah : Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53. info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy?: k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Brnǒ: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2003, 278 p. Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 80-859-1799-8.
 • Jitka Kloudová: Kreativní ekonomika. Praha 2010. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona; NESHYBOVÁ, Jarmila; REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika kultury a masmédií [online]. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007 [cit. 2011-07-05]. Dostupné z WWW: . ISBN 978-80-210-4267. info
 • DOSTÁL, Petr a Eva KISLINGEROVÁ. Ekonomika kultury: efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2012, 172 s. Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 978-80-245-1886-2.
 • VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění : Arts management. 1. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2008. 184 s. ISBN 978-80-7357-356-0. info
  not specified
 • Ainsley, R. : Encyklopedie klasické hudby. Bratislava 1997. info
 • Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Divadelní ústav, Praha 2000. info
 • Grove, Riemann, MGG a další světové slovníky a encyklopedie. info
 • Janota, Dalibor- Kučera, Jan Pavel. Malá encyklopedie české opery. 1. vyd. Praha: Paseka, 1999,: 347 s. ISBN: 80-7185-236-8. info
 • MATZNER, Antonín - POLEDŇÁK, Ivan - WASSERBERGER, Igor a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Praha : Editio Supraphon, 1980. info
Teaching methods (in Czech)
Semináře
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60323z