H60076l Physiology and Hygiene of Voice

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Radan Havlík (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Radan Havlík
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování daného předmětu v zimním semestru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Voice (programme HF, B-HUDUM)
 • Singing (programme HF, Opdir:M5)
Course objectives (in Czech)
Osvojení si základních znalostí funkce hlasotvorného orgánu člověka. Základy abnormálních funkcí hlasotvorného aparátu z hlediska hlasového profesionála.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu:
- schopen popsat vlastnosti školeného hlasu
- schopen popsat poruchy hlasu a jejich prevenci
- znát vyšetřovací techniky hlasu
- funkční poruchy hlasu u hlasových profesionálů a jejich řešení hlasovou terapií
- znát praktický nácvik dechových, fonačních a rezonančních cvičení
- schopen rozeznat typy jednotlivých pěveckých oborů
- schopen popsat sólový projev bel canto versus sborový zpěv
Syllabus (in Czech)
 • Osvojení si základních znalostí funkce hlasotvorného orgánu člověka.
 • Základy abnormálních funkcí hlasotvorného aparátu z hlediska hlasového profesionála.
 • -základní vlastnosti školeného hlasu
 • - školený hlas a jeho tvorba
 • - druhy zpěvního hlasu
 • - základní analýza jednotlivých druhů zpěvního hlasu z hlediska akustického
 • - poruchy hlasu - funkční a organické
 • - prevence hlasových poruch a pravidla hlasové hygieny
 • - anatomické a fyziologické poznámky ke sluchovému orgánu, význam sluchu pro hlas
 • - návštěva špičkově vybaveného foniatrického pracoviště, demonstrace
 • - vyšetřovací techniky, akustické analýzy hlasu a záznamu hlasového pole
 • - funkční poruchy hlasu u hlasových profesionálů a jejich řešení hlasovou terapií
 • - praktický nácvik dechových, fonačních a rezonančních cvičení s cílem optimalizovat fyziologickou hlasovou techniku v projevu bel canto
 • - pěvecký formant jako žádoucí součást pěveckého projevu, jeho podstata a nácvik
 • - fyziologické, technické a akustické rozdíly jednotlivých pěveckých oborů
 • - sólový projev bel canto versus sborový zpěv
Literature
  recommended literature
 • Kollár, A.: Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Novák, A.: Foniatrie a pedaudiologie. Poruchy hlasu - základy fyziologie hlasu, diagnostika, léčba , reedukace a rehabilitace. Unitisk, Praha 1996. info
 • Wendler,J., Seidner, W.: Lehrbuch der Phoniatrie. Leipzig: Georg Thieme Verlag, Leipzig 1993. info
 • Miller, D..G.: Resonance in Singing. View Press, June 2008. 130 s. ISBN: 978-0-9755307-5-7
 • Dršata, J. et al.: Foniatrie - Hlas. Tobiáš 2011. 321 s. ISBN: 978-80-7311-116-8
 • FE MODEL OF ACOUSTIC SPACES AND ANALYSIS OF HUMAN VOCAL TRACT FOR ORDINARY AND SINGING VOICE – A PRELIMINARY STUDY, T. Vampola , J. Horáček, P. Krupa, J. G. Švec, R. Havlík, M. Lejska, Institute of Thermomechanics AS CR, Praha 2008 ISBN 978-80-87012-15-4
 • SINGER’S FORMANT: PRELIMINARY RESULTS OF MRI AND ACOUSTIC EVALUATIONS OF SINGERS, J. G. Švec, C. Herbst, R. Havlík, J. Horáček, P. Krupa, M. Lejska, D. G. Miller XV-th NATIONAL SEMINAR, Ústav termomechaniky AV ČR, PRAGUE 2008, ISBN 978-80-87012-15-4
Teaching methods (in Czech)
- kolektivní výuka.
- přednáška a cvičení
- diskuzní a heuristické metody
- metody slovní a názorně-demonstrační
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - min. 70% účast ve výuce, znalost probrané látky, průběžné ověřování znalostí.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H60076l