H60076l Physiology and Hygiene of Voice

Faculty of Music
Summer 2019
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Radan Havlík (lecturer)
Guaranteed by
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 18:00–19:30 DOMLUVA
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60076z Physiology and Hygiene of Voice )
Studiu odborné literatury a aktivní účast na přednáškách.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Voice (programme HF, B-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Osvojení si základních znalostí funkce hlasotvorného orgánu člověka. Základy abnormálních funkcí hlasotvorného aparátu z hlediska hlasového profesionála.

Syllabus (in Czech)
 • Osvojení si základních znalostí funkce hlasotvorného orgánu člověka. Základy abnormálních funkcí hlasotvorného aparátu z hlediska hlasového profesionála.

  - pochopení základních pojmů akustiky týkajících se a souvisejících
  - s lidským hlasem
  - rozbor anatomické stavby hlasotvorného ústrojí
  - demonstrace základních vyšetřovacích metod hrtanu
  - shlédnutí videokazety #Laryngoskopie a Laryngostroboskopie"
  - základní rozbor fyziologie hrtanu
  - vysvětlení funkce hlasivek ve vztahu k jejich kmitání
  - pochopení funkce násadní trubice (Purkyňova prostoru) a jeho
  - vztahu k barvě hlasu
  - fyziologie hlasu a jeho základní aspekty
  - tvorba hlasu a základní teorie vzniku hlasu
  - vývoj hlasu - fylogenetický i ontogenetický
  - vlastnosti hlasu
  - druhy hlasu
  - zpěvní hlas - jeho vymezení a odlišnosti od hlasu mluvního
  - základní vlastnosti školeného hlasu
  - školený hlas a jeho tvorba
  - druhy zpěvního hlasu
  - základní analýza jednotlivých druhů zpěvního hlasu z hlediska akustického
  - - poruchy hlasu - funkční a organické
  - prevence hlasových poruch a pravidla hlasové hygieny
  - anatomické a fyziologické poznámky ke sluchovému orgánu, význam sluchu pro hlas
  - návštěva špičkově vybaveného foniatrického pracoviště, demonstrace
  vyšetřovací techniky, akustické analýzy hlasu a záznamu hlasového pole
Literature
 • Kollár, A.: Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Novák, A.: Foniatrie a pedaudiologie. Poruchy hlasu - základy fyziologie hlasu, diagnostika, léčba , reedukace a rehabilitace. Unitisk, Praha 1996. info
 • Wendler,J., Seidner, W.: Lehrbuch der Phoniatrie. Leipzig: Georg Thieme Verlag, Leipzig 1993. info
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2019/H60076l