DRTL407 Oscar-winning screenplay

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 18:00–19:30 408, except Tue 12. 4. to Sat 16. 4.
Prerequisites (in Czech)
Obeznámenost s teoriemi dramatu. Přehled o dějinách světové kinematografie. Analytické schopnosti.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti se zdokonalí ve schopnosti analyzovat filmové scénáře a získají zkušenosti s různými typy scénářů. Rozšíří svůj přehled o vývoji světové kinematografie s hlavním důrazem na vývoj filmové scenáristiky.
Syllabus (in Czech)
 • Po úvodní hodině, na které jsou studenti seznámeni s historií, vývojem, proměnami a pravidly cen americké filmové akademie, se postupuje chronologicky od dvacátých let dvacátého století až do současnosti. Z každého desetiletí jsou vybrány 1–2 filmy, které byly v cenách americké filmové akademie oceněny či nominovány v kategorii nejlepší scénář či nejlepší film a jejichž scénář je zejména formálně něčím výjimečný. Každá výuková hodina se věnuje jednomu vybranému filmu.
 • Příklady analyzovaných děl:
 • Underworld (1927)
 • It Happened One Night (1934)
 • The Informer (1935)
 • The Lost Weekend (1945)
 • The Defiant Ones (1958)
 • In the Heat of the Night (1967)
 • Midnight Cowboy (1969)
 • The Hospital (1971)
 • Dog Day Afternoon (1975)
 • Annie Hall (1977)
 • Coming Home (1978)
 • Terms of Endrearment (1983)
 • The Crying Game (1992)
 • Traffic (2000)
 • Sideways (2004)
 • Django Unchained (2012)
Literature
  recommended literature
 • Aristotelés: Poetika. info
 • CARRIERE, Jean-Claude: Vyprávět příběh, přel T.Brdečková a J.Dědeček, Praha (Národní filmový archiv) 1995. info
 • Časopisy Iluminace, Cinepur, Film a doba. info
 • David Bordwell: Narration in the Fiction Film. info
 • Jerzy Płażewski : Dějiny filmu. info
 • Kristin THOMPSONOVÁ ad.: Dějiny filmu. NLN 2007. info
 • Monaco, J. Jak číst film : svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Praha: Albatros, 2004. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář. Na každou hodinu si jeden student připraví podrobnou analýzu zadaného filmu dle analytického dotazníku (bude rozdán). Na základě tohoto dotazníku podrobně rozebere dramaturgickou stavbu scénáře, použité prostředky, postavy, fáze scénáře, stavbu a gradaci příběhu atd. Na hodině pak prezentuje své poznatky a na ukázkách filmu je dokazuje. V rámci domácí přípravy na hodinu všichni studenti vybraný film zhlédnou a připraví si své vlastní analytické poznámky. Samotná hodina je vedena formou diskuze nad zvolenými díly s cílem kritické analýzy zejména jejich dramaturgické stavby.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je hodnocen formou klasifikovaného zápočtu na základě: • účasti ve výuce (30%); • odborné kvality analýz vypracovaných v rámci domácí přípravy a prezentovaných na hodině (30%); • aktivního zapojení do diskuzí ve výuce a odbornosti, kvality či originality prezentovaných názorů (40%).
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2016/DRTL407