H61546 Řízení lidských zdrojů

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
MgA. Zuzana Palaniyappan (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Uzavřený zimní semestr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout základní přehled o moderních přístupech při řízení lidských zdrojů.
Osnova
  • • Plánování pracovníků a jejich uvolňování • Získávání a výběr pracovníků • Orientace a adaptace pracovníků • Vzdělávání a rozvoj pracovníků • Hodnocení a odměňování pracovníků • Péče o pracovníky • Řízení lidských zdrojů v praxi – praxe a specifika divadelního provozu • CV, motivační dopis, portfolio
Literatura
    povinná literatura
  • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2015, 400 s. ISBN 978-80-7261-288-8
  • Ruta, D. Sala, I. HRM in Cultural Institutions. 10.1007/978-3-319-57583-4_6
  • HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze & KANT – Karel Kerlický, 2009, 300 s. ISBN 978-80-7437-008-3 Kap. 4 Kulturní vedení.
    doporučená literatura
  • GREGORIN, B., GREGORIN J., SRSTKA, J. Základy divadelní činnosti. Praha: AMU, 2007. ISBN 978-80-7331-093-6
  • DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. Příručka pro organizátory, producenty, manažery, produkční, studenty a adepty studia divadla, kultury a umění. Praha: Nakladatelství Pražská scéna, 2005. 312 s. ISBN 978-80-8610-249-8
Výukové metody
přednášky, cvičení/úkoly, diskuse, prezentace, týmová práce Aktivní účast studentů je základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětu.
Metody hodnocení
písemný test, kolokvium odevzdání požadovaného úkolu (video CV) a jeho prezentace docházka: maximální absence v rozsahu dvou setkání s písemnou omluvou koordinátorce předmětu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.