H603791z Vytváření postav II

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Irena Rozsypalová (přednášející)
Mgr. Lubomíra Sonková (přednášející)
Mgr. Vladimíra Šmukařová (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Minimálně 70 % účast ve výuce a tvůrčí přístup k přípravě zadaných úkolů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, Zpev)
Cíle předmětu
Vytváření menších postav v KO dle dramaturgického plánu. Vytvoření postavy v KO dle dramaturgického plánu.

Osnova
 • Zvládnutí připravované operní role nebo operního výstupu po stránce psycho-fyzické jednoty.

  - Postava a její místo v opeře - jevištní vztahy a podtexty.
  - Vlastní postava a její korektura.
  - Zdokonalování spojení hereckého výkonu se zpěvem.
  v LS
  - Seznámení se s libretem daného díla a jeho pečlivé prostudování.
  - Práce s textem.
  - Zdokonalení koordinace hudby, zpěvu, slova a pohybu.
  - Herecká paměť (mnemotechnické pomůcky).
  - Práce s recitativem.
Literatura
 • Mrázková, M. - Kukleta, K. : Kultura pohybu operního pěvce. SPN, Praha 1965. info
 • Osolsobě, I. : Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Teorie jedné komunikační formy. Supraphon, Praha 1974. info
Výukové metody
Individuální výuka.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.