H60343NAz Studium repertoáru s klavírem II

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomoko Asahina, ArtD. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Drápelová (cvičící)
doc. MgA. Jana Goliášová (cvičící)
Eva Macková (cvičící)
doc. MgA. Radim Pančocha (cvičící)
doc. Mgr. Jana Ryšánková (cvičící)
Bohumír Stehlík (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jana Ryšánková
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Ůspěšné absolvování předmětu H60340NAl - Studium repertoáru s klavírem I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou tyto: studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je přímo závislý na výběru skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem (vyrovnání intonační hladiny vzhledem k temperovanému ladění), zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem. Příprava skladeb různých stylových období pro absolventský recitál.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- spolupráce s korepetitorem;
- je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice;
- hraje s přesvědčivým hudebním výrazem;
- má smysl pro dynamický a výrazový kontrast;
Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro absolventský recitál, interpretační soutěž nebo účast na konkurzu.
Osnova
 • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb
 • Vystoupení na semináři a uspořádání absolventského recitálu v délce 70 min. Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
Literatura
  povinná literatura
 • Repertoár různého slohového období. info
  doporučená literatura
 • Zeman, F. K.: Věra Řepková a klavírní doprovod. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX., 1943-44
 • Czuberka, B.: Die Pianistischen Parallelen
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
 • Badura Skoda, E. und P.: Mozart-Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957
Výukové metody
Individuální výuka s klavírním doprovazečem.
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.