H60246FLz Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
prof. Mgr. Václav Kunt (přednášející)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Václav Kunt
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné ukončení prvního ročníku bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce dechové, technické a intonační, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Výstupy z učení
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Osnova
 • Rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti flétnových sól české a světové orchestrální literatury, např.:
  Dvořák, A.: symfonie, Slovanské tance, Karneval, V přírodě, Othello, symfonické básně, opery
  Bach, J. S.: Vánoční oratorium, Janovy pašije, Mše h moll
  Haydn, J.: symfonie, instrumentální koncerty
  Mozart, W. A.: symfonie, operní předehry
  Bartók, B.: Koncert pro orchestr, Podivuhodný mandarin
  Berg, A.: Vojcek
  Britten, B.: Průvodce mladého člověka orchestrem
  Messiaen, O.: Od kaňonů ke hvězdám
  Ravel, M.: La valse, Tzigane, Daphnis a Chloe, Moje matka husa, Koncert pro klavír
Literatura
  doporučená literatura
 • Piccoloflöte ( C. F. Peters - Frankfurt ). info
 • Čech, F.: Orchestrální studie pro flétnu ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha - 1982 ).
 • Dürichen, Ch., Kratsch, S.: Orchester - Probespiel - Flöte.
 • Barge, W.: Orchestrální studie pro flétnu (Carl Merseburger - Leipzig).
 • Malotín, F.: České orchestrální studie ( Supraphon - 1982 )
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, seminářů a cvičení.
Metody hodnocení
jedno bodované vystoupení na interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.