H60231LRz Metodika II

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Martin Novák, Ph.D. (přednášející)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60228LR - Metodika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalost metodických postupů výuky hry na lesní roh a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách. Osvojení komunikačních a motivačních metod pro práci se žáky.
Výstupy z učení
Schopnost naučit žáka hře na nástroj od základů po rozvinutou techniku. Přehled o literatuře pro lesní roh z metodického hlediska, její rozdělení pro žáky na ZUŠ, konzervatořích a vysokých hudebních školách.
Osnova
 • Pracovní postupy při rozvoji hráčských dovedností a návyků, volba efektivního pracovního postupu, příprava interpretačních záměrů již v období elementárního nácviku, volba správné techniky dýchání vzhledem k požadavkům na výsledné znění a na styl.
 • Rozpoznání a analýza vlastních technických nedostatků a způsoby jejich odstraňování, kompenzace nedostatečných dispozic a využití vrozených předpokladů.
 • Zásady tvorby interpretačního záměru s přihlédnutím ke stylovým obdobím i k dnešnímu pohledu na interpretaci.
 • Historické vlivy na rozvoj hry na dechové nástroje a na obecnou metodiku - zdokonalování nástrojů, kulturně společenské požadavky na interpretaci v různých slohových obdobích, ladění, koncertní prostory, způsoby hudebního školení hráčů v jednotlivých dobách, později vznik konzervatoří, atd.
 • Metodika a osobnost pedagoga, významní pedagogové lesního rohu, přehled nejpoužívanějších metodik a metodických postupů.
Literatura
  doporučená literatura
 • Stibor, J.: Metodika hry na lesní roh. Brno 2003
 • Kaucký, E.: Škola hry na lesní roh. Orbis 1952
 • Erickson, J.: Playing High Horn. Horn Notes Edition 2007
 • Kohout, J.: Metodika hry na lesní roh. JAMU 1986
 • Schuller G.: Horntechnique. Oxford University Press 1962
 • Farkas, P.: Umění hry na žesťové nástroje. Indiana 1960.
 • Kubát, V. - Tvrdý, O.: Základy hry na lesní roh. Supraphon, Praha 1969.
Výukové metody
Hromadná výuka
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.