H60109FLz Hra na nástroj III

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/2/0. 14 kr. 14 z 28. Ukončení: z.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
prof. Mgr. Václav Kunt (přednášející)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60104FLl - Hra na nástroj II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen věnovat se samostatné odborné činnosti a vykonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí. Osvojení náročných a praktických dovedností uplatní zejména v povolání pedagoga ZUŠ a hráče symfonických nebo operních orchestrů.
Osnova
 • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
 • Příprava absolventského recitálu.
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
 • Flétna sólo:
  Rivier, J.: Oiseaux Tendres
  Ferroud, P. O.: 3 Piéces
  Bach, J. S.: Partita
 • Sonáty
  Prokofjev, S.
  Schulhoff, E.
  Martinů, B.
  Feld, J.
  Jirák, K. B.
  Debussy, C.
 • Přednesy:
  Bozza, E.: Agrestide
  Martin, F.: Ballade
  Jolivet, A.: Chant de Linos
  Boehm, T.: 6 Morceaux de Salon op. 27, 30
 • Koncerty:
  Feld, J.
  Bach, C. Ph. E.
  Blodek, V.
  Suchý, F.
Literatura
  doporučená literatura
 • Ádorján, A., Meierott, L.: Lexikon der Flöte 2004
 • Štědroň, M.: Základy polymelodiky. MU, Brno 1992.
 • Stevens, R.: Artistic Flute Technique and Study. Highland Music Company, Hollywood 1967.
 • Weidlich, R.: Perfektes Flötenspiel Der natürliche Weg, Kassel: Bärenreiter, 2005
 • Winn, R.: High Performance Flute 2005
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Náplň 3. ročníku: Příprava absolventského recitálu. Dramaturgicky vyvážený program ze skladeb různých slohových období v minimální délce 60 minut.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.