H60104TRz Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/2/24. 13 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Janda (přednášející)
doc. MgA. Robert Kozánek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Robert Kozánek
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60101TRl - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Další rozvoj technických dovedností a schopností profesionální interpretace skladeb různých stylových období - hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Příprava k vystoupení na semináři a koncertě v rozsahu min. 30 minut, zintenzivnění schopnosti vytváření vlastního uměleckého názoru a zvládání rozsáhlejších forem. Součástí je rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby, má vlastní interpretační názor a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období. Nadále rozvíjí technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu.
Osnova
 • Studium skladeb trombonového koncertantního repertoáru vyšší obtížnosti než v 1.roč.
 • Nutno postihnout všechna slohová údobí včetně skladeb pro trombon sólo
 • Příprava na konkurzní řízení do orchestrů a orchestrálních akademií
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
  Pergolesi, G. B.: Sinfonia
  David, F.: Koncertino
  Dutilleux, H.: Choral, Cadenza et Fugato
  Filas, J.: Sonáta ke konci století
  Agrell, J.: New York Variations
Literatura
  povinná literatura
 • Klučar, L.: Dějiny a literatura trombonu. Rukopis, Brno1972.
  doporučená literatura
 • Guion, D.: The Trombone: Its History and Music, 1697-1811. New York: Gordon and Breach, 1988. ISBN 2-88124-211-1
 • Herbert, T.: The Trombone. New Haven/London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-10095-7
 • Rychlík, J.: Žesťové nástroje. SNKLHU, Praha 1960.
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, tři vystoupení na Interpretačním semináři v akademickém roce
Metody hodnocení
jedno bodované koncertní vystoupení v akademickém roce o délce minimálně 30 min.
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.