HPH038z Účast na konferenci

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/0/144. maximálně 6 kreditů, Dle typu vystoupení oborová rada uděluje příslušný počet kreditů dle dosažených výsledků. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Richard Fajnor (cvičící)
MgA. doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (cvičící)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (cvičící)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (cvičící)
prof. Martin Smolka (cvičící)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Alespoň dvakrát během studia je posluchač povinen aktivně vystoupit na odborné konferenci (zpravidla na takové, kde přijetí příspěvku předchází odborné posouzení). Dle typu vystoupení oborová rada uděluje příslušný počet kreditů dle dosažených výsledků.
Osnova
 • Cílem předmětu je:
  1/ získání nového pohledu na řešené otázky diskusí s odborníky
 • 2/ Zvyšování vlastní kvalifikace
 • 3/ Udržení kroku s novými teoriemi, přístupy, trendy a technologiemi
 • 4/ Hledání řešení na výzkumné otázky na domácím / mezinárodním fóru
 • Osnova:
  pasivní účast 1 kredit
  aktivní účast interní konference JAMU 1 kredit
  aktivní účast na popularizační konferenci 1 kredit
  aktivní účast tuzemská konference 3 kredity
  aktivní účast zahraniční konference 5 kreditů
  oceněný příspěvek odbornou komisí na zahraniční konferenci 6 kreditů
Metody hodnocení
Zápočet udělen na základě dodání potvrzení účastníka konference a prezentovaného materiálu (např. ppt prezentace).
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HPH038z