HF0003z Algoritmická kompozice II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu HF0002l Algoritmická kompozice I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktické seznámení s programovacími prostředími Pure Data, Max/MSP, Super Collider, PWGL, Csound, Klangpilot atd. a jejich využití v rámci tvorby elektroakustické hudby nebo multimediálních děl (např. řízení audio výstupu intenzitou osvětlení, kontrola MIDI dat MIDI pohybem, video výstupu audiosignálem apod.). V zimním semestru bude důraz kladen na programovací prostředí Pure Data, Max/MSP, PWGL. Posluchači v průběhu semestru vypracují praktické úkoly pro základní zvládnutí jednotlivých prostředí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• sestavit jednoduchý funkční patch v programu Pure Data,
• sestavit jednoduchý funkční patch v programu Max/MSP,
• sestavit jednoduchý funkční patch v programu PWGL,
• porozumět výhodám a nevýhodám jednotlivých prostředí a dokázat zvolit optimální systém pro konkrétní případ užití.
Osnova
 • Seznámení s výše uvedenými prostředími, popis výhod a nevýhod pro konkrétní případy užití.
 • Základní popis programu Pure Data, architektura systému, objekty.
 • Základní popis programu Max/MSP, architektura systému, struktura, objekty.
 • Základní popis programu PWGL, architektura systému, objekty.
 • Komparativní tvorba několika typů syntezátorů v Pure Data, Max/MSP a PWGL.
 • Komparativní tvorba konečného automatu v Pure Data, Max/MSP a PWGL.
 • Komparativní zpracování vstupů v Pure Data, Max/MSP a PWGL.
 • Komparativní práce s FFT v Pure Data, Max/MSP a PWGL.
Literatura
 • PWGL: Imtroduction. Sibelius Academy [online]. [cit. 2. 5. 2018]. Dostupné z: http://www2.siba.fi/PWGL/
 • ASSAYAG, Gérard. Computer Assisted Composition today. Cambridge: MIT Press, 2013. ISBN 978-0-262-01868-5.
 • DLOUHÝ, Dan. Počítačem podporovaná algoritmická kompozice. JAMU, 2018. ISBN 978-80-7460-141-5.
 • LAURSON, Mikael, KUUSKANKARE, Mika. PWGL: A Novel Visual Language based on Common Lisp, CLOS and OpenGL. In Proceedings of ICMC02, Gothenburg, 2002, s. 142-145.
 • Pure Data. Pure Data [online]. [cit. 10. 4. 2018]. Dostupné z: http://puredata.info/
 • KAVAN, Jan. Pure Data – platforma pro tvorbu interaktivního díla. Brno: JAMU, 2013, s. 3. ISBN 978-80-7460-033-3.
 • COPE, David. Hidden Structure: Music Analysis Using Computers. Middleton: A-R Editions, 2009. ISBN 978-0-89579-640-0.
 • Max 5 Help and Documentation. Max Online Documentation [online]. [cit. 9. 5. 1017]. Dostupné z: https://docs.cycling74.com/max5/vignettes/intro/docintro.html
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0003z