H82144z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Ing. Radim Hanousek (přednášející)
Garance
Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
otevřenost k improvizaci, interpretaci, témbru a různým notacím, kolektivní přístup k ansámblu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
vytvořit mezioborový ansámbl ze studentů JAMU zaměřený na hledání nových zvukových, interpretačních i notačních (grafické a konceptuální partitury) možností
rozvíjení rozšířených technik hry (extended techniques) u jednotlivých nástrojů
propojení zkomponovaného materiálu a improvizace
Výstupy z učení
orientace v grafických a konceptuálních partiturách a neobvyklých notačních systémech
používání rozšířených technik hry
schopnost improvizovat dle instrukcí
Osnova
  • nácvik kompozic současné generace tvůrců zabývající se problematikou propojení kompozice a improvizace a netradiční notace (Roland Dahinden, Didrik Ingvaldsen, Michal Wróblewski, Adrian Demoč, Radim Hanousek, … )
  • spolupráce se zahraničními lektory formou vícedenních workshopů
  • aktivní přístup k hledání a tvorbě vhodného hudebního materiálu
Literatura
  • ABÝ, Zdeněk K. a SLABÝ, Petr. Svět jiné hudby. Volvox Globator, 2002
  • KOFROŇ, Petr a SMOLKA, Martin. Grafické partitury a koncepty
  • COX, Christoph a WARNER, Daniel. Audiokultúra
  • Christa HARING, Anthony Braxton’s Ghost Trance Music: 9 Compositions (Iridium) 2006, Filigrane. Musique, esthétique, sciences, société. [En ligne], Numéros de la revue, Jazz, musiques improvisées et écritures contemporaines, mis à  jour le : 26/01/2012,
  • LOCK, Graham. Forces in Motion. Da Capo Press, 1988
Výukové metody
kurz, zkoušky ansámblu blokově během semestru (termíny po předchozí domluvě se studenty), docházka alespoň 70%
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H82144z