H61546 Staff and Team Work Management

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (lecturer)
MgA. Zuzana Palaniyappan (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 13:45–15:15 006
Prerequisites (in Czech)
Uzavřený zimní semestr.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Poskytnout základní přehled o moderních přístupech při řízení lidských zdrojů.
Syllabus (in Czech)
 • • Plánování pracovníků a jejich uvolňování • Získávání a výběr pracovníků • Orientace a adaptace pracovníků • Vzdělávání a rozvoj pracovníků • Hodnocení a odměňování pracovníků • Péče o pracovníky • Řízení lidských zdrojů v praxi – praxe a specifika divadelního provozu • CV, motivační dopis, portfolio
Literature
  required literature
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2015, 400 s. ISBN 978-80-7261-288-8
 • Ruta, D. Sala, I. HRM in Cultural Institutions. 10.1007/978-3-319-57583-4_6
 • HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze & KANT – Karel Kerlický, 2009, 300 s. ISBN 978-80-7437-008-3 Kap. 4 Kulturní vedení.
  recommended literature
 • GREGORIN, B., GREGORIN J., SRSTKA, J. Základy divadelní činnosti. Praha: AMU, 2007. ISBN 978-80-7331-093-6
 • DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. Příručka pro organizátory, producenty, manažery, produkční, studenty a adepty studia divadla, kultury a umění. Praha: Nakladatelství Pražská scéna, 2005. 312 s. ISBN 978-80-8610-249-8
Teaching methods (in Czech)
přednášky, cvičení/úkoly, diskuse, prezentace, týmová práce Aktivní účast studentů je základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětu.
Assessment methods (in Czech)
písemný test, kolokvium odevzdání požadovaného úkolu (video CV) a jeho prezentace docházka: maximální absence v rozsahu dvou setkání s písemnou omluvou koordinátorce předmětu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 2.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H61546