H60340FAz Studium repertoáru s klavírem I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomoko Asahina, ArtD. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Drápelová (přednášející)
doc. MgA. Jana Goliášová (přednášející)
Eva Macková (přednášející)
doc. MgA. Radim Pančocha (přednášející)
doc. Mgr. Jana Ryšánková (přednášející)
Bohumír Stehlík (cvičící)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je vázán na výběr skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem (vyrovnání intonační hladiny vzhledem k temperovanému ladění), zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem, společná stavba frázování a podobně.
Výstupy z učení
Student ovládá schopnosti spolupráce s korepetitorem: je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice, hraje s přesvědčivým hudebním výrazem, má smysl pro dynamický a výrazový kontrast. Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro vystoupení na semináři nebo na koncertě.
Osnova
 • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
 • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
 • Nejméně jedno vystoupení na semináři.
Literatura
  doporučená literatura
 • Badura Skoda, E. und P.: Mozart-Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957
 • Zeman, F. K.: Věra Řepková a klavírní doprovod. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX., 1943-44
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra Skripta JAMU, 1. vydání, Brno 1991.
 • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
 • Czuberka, B.: Die Pianistischen Parallelen
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
  neurčeno
 • Quantz, J. J.: Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
Výukové metody
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60340FAz