H60290z Realizace EAH II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Samostatná realizace vlastních elektroakustických kompozic

Osnova
 • Cílem předmětu je prohloubení znalostí o možnostech realizace elektroakustických kompozic pomocí nejrůznějších technologií, jenž je obsahem předmětu Realizace EAH I, jako je např. využití historického či etnického hudebního materiálu, kompozičního softwaru, grafických kompozičních programů, multimédií atd. Součástí předmětu je opět realizace vlastní elektroakustické kompozice, tentokrát s minimální pomocí pedagoga.

  - práce s vrstvami, audio, MIDI,
  - možnosti využití historického či etnického hudebního materiálu,
  - využití nejrůznějších zdrojů signálu, jako např. zvuků přírody a civilizace, zpětné vazby, šumu atd.,
  - procesování signálů v reálném čase,
  - kompoziční software, jeho možnosti a limitace,
  - grafické kompoziční programy, využití programů pro převod nejrůznějších parametrů na hudební,
  - procesování signálů v reálném čase,
  - příprava vlastního projektu a jeho realizace s minimální pomocí pedagoga.
  - využití speciálních akustických i elektroakustických nástrojů a úprava jejich zvuku,
  - další nezvyklé způsoby získávání hudebního materiálu pomocí nejrůznějších převodníků,
  - modifikace zvukového materiálu v reálném čase pomocí MIDI ovladačů,
  - multimédia, šíření hudby pomocí internetu,
  - možnosti, smysl a budoucnost EA hudby,
  příprava vlastního projektu a jeho realizace s minimální pomocí pedagoga
Literatura
 • Bartók, I., Janoušek, I.: Počítače a umenie - SPN, Bratislava, 1989. info
 • Guštar, Milan: Elektrofony I - Uvnitř, Praha, 2006. info
 • Kaduch, Miroslav: Česká a slovenská EA hudba 1964-1994 - vlastním nákladem, Ostrava, 1996. info
 • Kaduch Miroslav: Nástin dějin a technologické zřetele #počítačové" tvorby v hudebním umění, sborník referátů konference Aplikace umělé inteligence AI´89 - Ústav pro informační systémy v kultuře, Praha 1989. info
 • Forró, Daniel: Alternativní tónové systémy - hudba 21. století? - OPUS MUSICUM 5/95, Brno, 1995. info
 • Dodge, Ch., Jerse, T. A.: Computer Music - Syntesis, Composition and Performance - Schirmer Books, N. Y., 1985SPN, Praha, 1971. info
 • Sborníky:. info
 • Gerbrich, J., Štědroň, M.: Počítače a hudba, referát na semináři SOFSEM 85 - Ústav výpočetní techniky UJEP, Brno, 1985. info
 • Guštar, Milan: Elektrofony II - Uvnitř, Praha, 2008. info
 • Periodika:. info
 • Forró, Daniel: Elektronika a hudební výchova - OPUS MUZIKUM 1/89, Brno, 1989. info
 • Rataj, Michal: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu - KANT AMU, Praha, 2007. info
 • Schellman a kol.: Média/ základní pojmy, návrhy, výroba - Europa Sobotáles, 2004. info
Výukové metody
Přednáška. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za realizaci pokročilejší autonomní kompozice pro elektroniku a akustické nástroje eventuálně lidský hlas v rozsahu min. 7 - 10 minut.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60290z