H60246FLz Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
prof. Mgr. Václav Kunt (lecturer)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Václav Kunt
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné ukončení prvního ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, B-HUDUM)
 • Flute (programme HF, Hdech:B)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce dechové, technické a intonační, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Learning outcomes (in Czech)
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Syllabus (in Czech)
 • Rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti flétnových sól české a světové orchestrální literatury, např.:
  Dvořák, A.: symfonie, Slovanské tance, Karneval, V přírodě, Othello, symfonické básně, opery
  Bach, J. S.: Vánoční oratorium, Janovy pašije, Mše h moll
  Haydn, J.: symfonie, instrumentální koncerty
  Mozart, W. A.: symfonie, operní předehry
  Bartók, B.: Koncert pro orchestr, Podivuhodný mandarin
  Berg, A.: Vojcek
  Britten, B.: Průvodce mladého člověka orchestrem
  Messiaen, O.: Od kaňonů ke hvězdám
  Ravel, M.: La valse, Tzigane, Daphnis a Chloe, Moje matka husa, Koncert pro klavír
Literature
  recommended literature
 • Piccoloflöte ( C. F. Peters - Frankfurt ). info
 • Dürichen, Ch., Kratsch, S.: Orchester - Probespiel - Flöte.
 • Malotín, F.: České orchestrální studie ( Supraphon - 1982 )
 • Barge, W.: Orchestrální studie pro flétnu (Carl Merseburger - Leipzig).
 • Čech, F.: Orchestrální studie pro flétnu ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha - 1982 ).
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, seminářů a cvičení.
Assessment methods (in Czech)
jedno bodované vystoupení na interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60246FLz