H602461z Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 11:50–15:00 110, St 13:00–20:00 202, St 15:10–17:35 203, Čt 9:20–10:55 204
Předpoklady
Úspěšné ukončení prvního ročníku bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce smykové, prstokladové, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Výstupy z učení
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Osnova
  • Praktické procvičení důležitých míst z oblasti symfonické a operní orchestrální literatury
  • Rozvoj schopnosti rychle reagovat na změnu interpretačních požadavků
  • Studovaný repertoár:
  • Významné orchestrální party a sóla období baroka, klasicismu a romantismu
Literatura
    doporučená literatura
  • Očadlík M.: Svět orchestru, Panton Praha 1962
Výukové metody
Individuální lekce, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H602461z