H602461z Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Štěpán Švestka (seminar tutor)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Wallinger (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MgA. Miloslav Jelínek
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 11:50–15:00 110, Wed 13:00–20:00 202, Wed 15:10–17:35 203, Thu 9:20–10:55 204
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné ukončení prvního ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Violin (programme HF, B-HUDUM)
 • Violin (programme HF, Hstru:B)
 • Bass (programme HF, B-HUDUM)
 • Double bass (programme HF, Hstru:B)
 • Cello (programme HF, B-HUDUM)
 • Cello (programme HF, Hstru:B)
 • Viola (programme HF, B-HUDUM)
 • Viola (programme HF, Hstru:B)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce smykové, prstokladové, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Learning outcomes (in Czech)
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Syllabus (in Czech)
 • Praktické procvičení důležitých míst z oblasti symfonické a operní orchestrální literatury
 • Rozvoj schopnosti rychle reagovat na změnu interpretačních požadavků
 • Studovaný repertoár:
 • Významné orchestrální party a sóla období baroka, klasicismu a romantismu
Literature
  recommended literature
 • Očadlík M.: Svět orchestru, Panton Praha 1962
Teaching methods (in Czech)
Individuální lekce, vystoupení na semináři
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H602461z