H60231z Metodika II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radek Tomášek (přednášející)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 16:00–16:45 S20
Předpoklady
H602281 Metodika I && EVER ( H60231l Metodika II )
Úspěšné absolvování předmětu H602281 Metodika I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit znalosti, získané v předmětu H602281 Metodika I o další témata.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• demonstrovat vhodný postoj hráče na melodické bicí nástroje a jeho varianty,
• vysvětlit důvody výběru optimálních paliček,
• názorně předvést různé způsoby držení čtyř paliček a jejich výhody a nevýhody,
• definovat metodické postupy pro výuku ladění tympánů a jejich přelaďování při hře,
• analyzovat možné příčiny trémy a nastínit způsoby jejího překonávání.
Osnova
 • Postoj hráče u melodických bicích nástrojů
 • Výběr vhodných paliček, čtyřpaličková technika - různé způsoby, jejich přednosti i nedostatky a nácvik
 • Ladění a pedalizace tympánů
 • Výuka metodických postupů při nácviku orchestrálních a sólových skladeb v období romantismu a novoromantismu, technika hry tohoto období, vzájemná konfrontace dvou posluchačů při metodických postupech (pedagog - žák)
 • Metodické postupy při posuzování adeptů studia na konzervatoři a vysoké škole
 • Psychologie výuky vzhledem k budoucím pedagogickým aktivitám (ZUŠ, konzervatoře, VŠ), tréma a způsoby jejího překonání
 • Návštěvy posluchačů na koncertech širokého žánrového spektra (klasická hudba, soudobá hudba, jazz apod.)
Literatura
  povinná literatura
 • KLEIBL, Martin. Koncepce základního uměleckého vzdělávání ve hře na bicí nástroje. JAMU Brno, 2018. ISBN 978-80-7460-133-0
 • DIERSTEIN, Christian a kol. The Techniques of Percussion Playing. Basel, Bärenreiter, 2018.
  doporučená literatura
 • BECK, John. Encyclopedia of Percussion. Garland Publishing N. Y., 1995.
 • KRÁLÍK, Rudolf. Melodické bicí nástroje. Diplomová práce. JAMU Brno, 1999.
 • HLADÍK, Petr. Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století. Diplomová práce. JAMU Brno, 2000.
  neurčeno
 • KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. Panton Praha, 1983.
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60231z